Telefónica O2 - Convergence

Project Convergence pro společnost Telefónica O2 Czech Republic spočíval v kompletním přeskupení robustní webové prezentace a nasazení insite editace v CMS systému jNetPublish.

Potřeba

Po rebrandingu webů Českého Telecomu a Eurotelu na jednotnou značku Telefónica O2 bylo třeba sjednotit a přeskupit prezentace dle aktuální potřeby. Zároveň bylo rozhodnuto, že dojde k nasazení nové verze CMS jNetPublish, která obsahuje insite editaci.

Řešení

Dlouhodobému projektu předcházela několik druhů analýz, které bylo třeba zpracovat. Jednalo se například o analýzu potřeb editorů, pro které byla primárně řešena insite editace, předimplementační analýzu nebo Deployment analýzu. Jelikož Et netera provozuje pro společnost Telefónica O2 mimo korporátní prezentace celou řadu různých webů a aplikací, bylo třeba po spuštění nové prezentace udržovat v chodu do té doby stávající systém jNetPublish. Na všech editačních, publikačních a dalších serverech tedy bylo třeba udržovat dva systémy.

Celý projekt byl rozdělen na několik etap podle rolí specialistů, kteří se na něm podíleli. Největší část zabraly veškeré HTML úpravy. Měnila se totiž kompletně navigace, struktura, obsahová část a samozřejmě design prezentace, proto bylo třeba všechny stránky náležitě upravit. Dále se zásadním způsobem upravoval samotný systém jNetPublish a to kvůli nasazení insite editace.

Celý projekt od počátečních analýz, přes veškeré implementační procesy až po závěrečné testování, instalaci a školení uživatelů zabral několik měsíců práce. Výsledkem bylo spuštění zbrusu nové prezentace na začátku roku 2008.

Přínosy

Zásadní změna z pohledu návštěvníka je patrná na první pohled. Od první stránky na www.cz.o2.com jsou uživatelé děleni podle typu zákazníka. Druhou uživatelskou novinkou je změněný způsob navigace. Na webu až do nejnižší úrovně není rozlišeno, zdali se jedná o fixní či mobilní služby, čímž Telefónika O2 dokazuje svoji pověst konvergentního operátora. Celkově se jedná o přehlednější, živější a informačně bohatší webovou prezentaci.

Z pohledu editorů je obrovským přínosem nasazení insite editace, která umožňuje editovat webové stránky i opravdovým počítačovým laikům.

Sdílet odkaz:
tisk
 

Reference - kontakty


Máte-li zájem se některého z našich klientů přeptat na podrobnosti týkající se některého z projektů, či zjistit nakolik jsou spokojeni s našimi službami, neváhejte se s námi spojit. Rádi vám poskytneme veškeré kontakty.

Obchodní oddělení
sales@etnetera.cz,
+420 233 326 810

Řekli o nás


Telefónica O2 Czech Republic

"Společnost Telefónica O2 Czech Republic je velmi náročná při výběru svých dodavatelů. Přesto nebo právě proto, řešíme už od roku 1998 některé internetové projekty v oblasti CMS, tvorby www prezentací a podpory zákazníků i našich partnerů se společností Et netera"... více

Fortuna

"Nehledali jsme jenom technického dodavatele, který by nám dokázal poskytnout kvalitní vývojové práce a garance provozu na špičkové úrovni ale hlavně partnera, se kterým budeme moci úžeji spolupracovat na businessové úrovni. Tyto podmínky splnila nejlépe právě Et netera".... více

 
Doporučujeme: Nabídka práce, volná pracovní místa - pracovní portál SPRÁVNÝKROK.CZ