12 pro 12

"12 pro 12" je zkrácený název akce "Dvanáct měsíců pro dvanáct neziskovek". V rámci této akce jsme nabízeli neziskovým organizacím jeden měsíc bezplatného využití svislé reklamní plochy 200 cm vysoké, 340 cm široké, směřující do ulice Milady Horákové. Prosinec 2014 je bohužel poslední měsíc této akce, protože se stěhujeme z Letné do Holešovic.

Prosinec 2014

popis Posláním občanského sdružení Hodiny H je získávat a poskytovat informace především pro děti a mládež, zajistit tak jejich právo na informace, podporovat udržitelné celoživotní vzdělávání a osobnostní rozvoj, plnohodnotné trávení volného času, rozvíjet mezinárodní spolupráci, dobrovolnictví, aktivní zapojení dětí, mládeže a místní komunity do veřejného dění, podporovat občanské vzdělávání a etickou výchovu, podporovat komunitní život a jeho rovzoj. Speciální důraz je kladen na práci s dětmi, mládeží a mladými lidmi s omezenými příležitostmi. Současně nejsou opomenuti senioři, rodiče s dětmi a veřejnost.

Hlavní cílová skupina je mládež ve věku 13 – 30 let, mladí lidé s omezenými příležitostmi, děti od 3 let, dospělí, včetně seniorů, specifické cílové skupiny podle konkrétních aktivit (nezaměstnaní, prvopachatelé, ad.).

Hlavním cílem Hodiny H je zvýšení kvality a podpora udržitelného rozvoje kompetencí dětí, mládeže a místní komunity.

Hodina H pro svou činnost definovala 4 klíčové priority: Neformální vzdělávání, informovanost, osobnostní rozvoj, dobrovolnictví.

Listopad 2014

popis

Konec života čeká každého z nás. Všichni bychom jej rádi prožili důstojně, bez bolesti a mezi svými blízkými. Moderní paliativní péče umí k dobrému umírání přispět: zvládá bolest, nabízí komplexní péči o nemocného a podporu jeho rodině, provází pozůstalé v jejich zármutku.
Hospicové občanské sdružení Cesta domů tuto pomoc již 13 let nabízí a usiluje o zlepšení péče o umírající v naší zemi. Všechny své aktivity staví na zkušenosti s konkrétní pomocí konkrétním lidem.

Co Cesta domů nabízí?

popis
 • Domácí hospic – lékaři, sestry, psychoterapeutka a dobrovolníci pomáhají umírajícím a jejich rodinám žít až do konce společně doma. Služba je poskytována 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
 • Poradenství – telefonická, osobní a internetová poradna pro nemocné, pečující a pozůstalé pomáhá v situaci, na niž často nejsme připraveni, kterou však musíme rychle a dobře zvládnout.
 • Informačně-poradenský internetový portál www.umirani.cz poskytuje rady a informace dostupné kdykoli a kdekoli, tedy i tam, kde nejsou nablízku dostatečně odborná a laskavá zařízení.
 • Odlehčovací služby – asistentky pomáhají rodinám těžce nemocných lidí v péči o jejich blízké doma.
 • Půjčovna pomůcek – moderní pomůcky výrazně ulehčí péči o nemocného doma.
 • Knihovna – první speciální knihovna pro pečující, zdravotníky, studenty a pozůstalé v naší zemi – knihy jsou formou zápůjček dostupné pro celou ČR.
 • Klub Podvečer – nabízí povídání, provázení, ergoterapii a přednášky pro pozůstalé.
 • Ediční činnost – vydáváme knihy a informační materiály pro laickou i odbornou veřejnost.
 • Nezavírejte oči!dlouhodobá kampaň na podporu lepší péče o umírající.
 • Vzpomínkyweb pro pozůstalé s virtuálními pomníky.

Cesta domů pomůže za rok asi 120 pacientům a jejich rodinám, 2000 klientům poradny a desítkám klientů odlehčovacích služeb. Informační web navštíví ročně 400 000 lidí, knihovna vypůjčí přes 4000 knih za rok.

Cesta domů je poměrně veliká organizace (30 zaměstnanců, 50 dobrovolníků), její služby ale zatím bohužel nejsou placené z veřejného zdravotního pojištění. Péče o pacienta stojí přibližně 1900 Kč denně, pacienti si připlácejí 200 Kč na den. Získat pro tuto jedinečnou službu prostředky je velmi náročné. V současnosti jsou aktivity sdružení financovány z darů a grantů.

Proč podpořit zrovna Cestu domů s jejím „smutným“ zaměřením?

popis
 • Podpora modelového projektu – podpoříte službu, která funguje, má za sebou bezmála 1200 spokojených rodin, které mohly splnit přání svých nejbližších a pečovat o ně doma, službu, která pomohla radami a podporou dalším mnoha tisícům nemocných.
 • Podpora každého z nás – konec života nás čeká všechny a má smysl se snažit přispět k tomu, aby se současná smutná situace, kdy 75 % z nás umírá osaměle v různých institucích, změnila k lepšímu.
 • Pomoc celé společnosti – svazuje nás strach ze smrti, ze života jsme ji vystrčili. Čas na konci života může přesto i v našem uspěchaném světě být časem důležitým, někdy dokonce i nejdůležitějším.
 • Není to smutné, je to úplně normální, někdy dokonce hezké, něžné, tiché a hodně důležité.

www.cestadomu.cz

Říjen 2014

popis Z dlouhodobých statistik vyplývá, že výskyt onkologických onemocnění se zvyšuje a týká se stále většího počtu lidi v produktivním věku. Díky moderní léčbě rostou šance na úspěšnou léčbu a život nemocných se prodlužuje. Onkologické onemocnění a jeho léčba představuje pro nemocného člověka i jeho rodinu zátěž a vyžaduje psychosociální podporu. Odborné řešení problémů před, v průběhu i po skončení léčby značně zlepšuje kvalitu života i výsledky léčby, ale v nabídce komplexní onkologické péče se zatím běžně nevyskytuje.

Amelie, o.s. vznikla v roce 2006 a od té doby rozvíjí a nabízí ucelený odborný program psychosociální pomoci pro dospělé onkologicky nemocné a jejich blízké všech typů onkologických diagnóz a ve všech fázích nemoci a léčby i po jejím skončení. Služby v Amelii zjišťuje tým specialistů, kteří dokážou účinně pomoci.
Kromě Prahy má Amelie Centra i v Olomouci a Rakovníku.

Součástí psychosociální pomoci Amelie je:

 • základní i odborné sociální poradenství
 • konzultace v oblasti psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým
 • skupinová práce s tématy blízkými onkologicky nemocným či jejich blízkých
 • zpracování prožitků - arteterapie, dramaterapie apod.
 • pohybové aktivity
 • sdílení a setkávání

Linka Amelie nabízí kontakt s odborníkem na psychosociální problematiku onkologicky nemocných a jejich blízkých. Služba je anonymní, platí se pouze za volání dle běžného tarifu. Lidé se na Linku Amelie obracejí i v krizových situacích. Obdobou Linky Amelie je Internetové poradenství. Umožňuje poskytovat odborné rady v komplexnější podobě.

Dobrovolnický program Amelie probíhá na onkologických pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, ve Fakultní nemocnici v Olomouci a v Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši. Dobrovolníci rovněž dlouhodobě působí v Centrech Amelie. Základem jsou pečlivě vybraní a vyškolení dobrovolníci se zaměřením na onkologickou problematiku a průběžná péče o ně.

Akreditované vzdělávání v oblasti psychosociální pomoci nabízí Amelie od roku 2012. Je určeno především zdravotníkům, sociálním pracovníkům i zaměstnancům státní správy a místních samospráv. Témata a obsah jednotlivých seminářů vycházejí z praktických zkušeností týmu Amelie i externích lektorů.

Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci je dvouletý projekt, který Amelie zahájila v dubnu 2013. Poskytuje lidem po onkologické nemoci komplexní podporu při výběru, získání a udržení pracovního místa. Je určen lidem v produktivním věku, kteří prošli onkologickou nemocí, zároveň žijí ve Středočeském kraji a pobírají invalidní důchod. Projekt čerpá finanční prostředky z OP LZZ a je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Září 2014

popis Pacientům s Alzheimerovou chorobou se vzpomínky vytrácejí. Někdy nepoznávají své nejbližší, jindy nevědí, kde bydlí ani co si mají ráno obléknout na sebe. Potřebují proto neustálou péči. Alzheimer nadační fond již čtvrtým rokem podporuje odborníky, kteří tyto pacienty léčí, pečují o ně, pomáhají také rodinám pacientů, věnují se výzkumu, včasné diagnostice nebo se jinak podílejí na boji s Alzheimerovou chorobou. Chceme motivovat mladé lidi, aby se věnovali problematice stárnutí.

Přáli bychom si svět bez Alzheimerovy choroby, než se však tento sen splní, pacienti stále přibývají, ale odborníků je málo, pomozte nám tuto situaci změnit.

popis

 • 21. září je Mezinárodním dnem Alzheimerovy choroby.
 • V ČR se tato nemoc týká každé čtvrté rodiny.
 • Alzheimerovu chorobu zatím není možné vyléčit, ale pokud se zachytí včas, lze zpomalit její průběh a zlepšit kvalitu života pacienta a tím i pečující rodiny.
 • Chcete se dozvědět víc? Navštivte náš web nebo Facebook.
 • Vína A - pomáhají proti Alzheimerově chorobě

18. září v 18 hod proběhne v Rakouské kulturním fóru (Jungmannovo náměstí 18) udělení čestné ceny Alzheimer nadačního fondu Arne Geigerovi, autorovi knihy Starý král ve vyhnanství.
Arno Geiger napsal působivou knihu o svém otci, který onemocněl Alzheimerovou chorobou. Ale ani ta jej nemůže připravit o vitalitu, vtip a moudrost. Arno Geiger vypráví o otcově minulosti a přítomnosti a ve „starém králi“, jenž se ocitl na sklonku života ve vyhnanství, tedy ve světě, kterému už vůbec nerozumí, znovu objevuje šarm, sebevědomí a důstojnost. Kniha Arno Geigera je živé vyprávění, často komické.
Součástí večera je scénické čtení v podání Lukáše Hlavici, vstup volný.

Srpen 2014

popis Orchestr BERG je špičkové české těleso, které uvádí originální a přitom divácky atraktivní projekty se současnou hudbou a hudbou 20. století. Tu často kombinuje s tancem, divadlem, filmem, výtvarným uměním apod. Představuje české veřejnosti hudbu vynikajících světových skladatelů současnosti, ale hlavně - pravidelně objednává nové skladby u českých skladatelů mladé generace a poskytuje jim tak možnost tvůrčího rozvoje. V současné době má na svém kontě již téměř stovku světových premiér.

ZAPOSLOUCHEJTE SE A OBJEVTE MĚSTO NA VLASTNÍ UŠI!
Orchestr BERG připravil na první školní den speciální koncert, jehož součástí je i zvuková procházka (soundwalk). Díky ní se zaposloucháte do zvuků města, které pravděpodobně v běžném životě už ani nevnímáte. Speciálně pro tuto akci vznikla nová skladba mladého českého skladatele Jakuba Rataje, který do hudby zakomponoval také zvuky města. Dalším lákadlem je konceptuální kompozice amerického minimalisty Steva Reicha Pendulum Music nebo skladba Shaker Loops od Johna Adamse, která zní mimo jiné v kultovní počítačové hře Civilization IV.

OPEN AIR – SOUNDWALK
open air koncert se zvukovou procházkou.
Pondělí 1. září v 19.30 | Klementinum - Révové nádvoří

(v případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v kostele Nejsvětějšího Salvátora).

 • Jakub Rataj - novinka pro zvuky města a orchestr (světová premiéra)
 • Steve Reich - Pendulum Music
 • John Adams - Shaker Loops
Orchestr BERG & dirigent Peter Vrábel

Skladatel Jakub Rataj (*1984) získal mimo jiné hlavní cenu v soutěži NUBERG za svoji skladbu Proraketon.

Červenec 2014

popis HESTIA je nezisková organizace, jejímž posláním je podpora a šíření dobrovolnictví, která funguje již od roku 1993. HESTIA má několik vlastních dobrovolnických programů: Pět P, KOMPAS a 3 G – Tři generace. Jejich přínos spočívá především ve vzájemném předávání zkušeností mezi dobrovolníkem a klientem programu. Úspěchy a přínos se jistě nedá vyjádřit v číslech, ale pokud mohou čísla mluvit, tak jen programem Pět P prošlo za patnáct let jeho existence již na 500 dětí a 500 dobrovolníků.

HESTIA nastartovala řadu dobrovolnických projektů zaměřených na děti, mládež, pacienty, seniory i nezaměstnané. Pomohla při založení mnoha dobrovolnických center, připravila řadu metodik, vyjednala pojištění dobrovolníků a stále pořádá vzdělávací a supervizní akce pro koordinátory dobrovolníků. Spolupracuje s mezinárodními dobrovolnickými organizacemi, každoročně pořádá konference věnované dobrovolnictví.

Zapálíme Vás pro dobrovolnictví!
„Pomáháme těm, kteří pomáhají.“

 • Neziskové organizace učíme, jak pracovat s dobrovolníky a prostřednictvím portálu Dobrovolnik.cz jim je pomáháme hledat.
 • Dobrovolníky podporujeme v jejich snaze nezištně pomáhat a oceňujeme jejich nadšení a odvahu, třeba cenou Křesadlo.
 • Firmy inspirujeme k firemnímu dobrovolnictví, šéfy podporujeme a se zaměstnanci sdílíme jejich radost.
 • Vytváříme mosty tam, kde je potřeba: provozujeme portál www.dobrovolnik.cz a rozjíždíme projekty komunitního dobrovolnictví.
 • Sami se o důležitosti a přínosu dobrovolnictví přesvědčujeme na našich dobrovolnických programech Pět, 3 G – Tři generace a KOMPAS.

Naše poslání
Naší cílovou skupinou jsou dobrovolníci. Našimi partnery jsou subjekty státní správy a samosprávy, organizace občanské společnosti a subjekty soukromého sektoru, které jsou v souladu s našimi cíli, hodnotami a posláním. Naším motorem jsou naši zaměstnanci, kteří věnují svůj čas a energii práci, v níž vidí smysl. Naším posláním je šířit myšlenku dlouhodobé dobrovolnické aktivity jednotlivců, snažit se o to, aby dobrovolnictví bylo přístupné všem a aby se v dobrovolnické práci spojoval lidský a profesionální rozměr a aby se díky rozvoji dobrovolnictví, ale i oceňování jeho přínosu a významu, vytvářel nejen snesitelný, ale především příjemný a příznivý sdílený společenský prostor. Naším smyslem je prostřednictvím dobrovolnické činnosti nabídnout pomoc těm, kteří to potřebují.

Chcete se zapojit jako dobrovolník do našich programů? Hledáte dobrovolnické příležitosti v České republice nebo v zahraničí? Jste firma a chtěli byste se věnovat firemnímu dobrovolnictví? Neváhejte se na nás obrátit, velmi rádi Vám pomůžeme. Více se dozvíte na našem webu.

Zapalte se pro dobrovolnictví na www.dobrovolnik.cz nebo si najděte svou vlastní dobrovolnickou příležitost v naší databázi dobrovolnických příležitostí databaze.dobrovolnik.cz.

HESTIA na Facebooku.
Dobrovolnik.cz na Facebooku.

Červen 2014

popis Integrační centrum Praha, o.p.s. (dále ICP) je neziskovou organizací působící v oblasti integrace cizinců na území hl. m. Prahy.

ICP bylo založeno 14.3.2012 Magistrátem hl. m. Prahy za účelem koordinace integračních aktivit a koncepční práce. ICP spolupracuje se čtyřmi partnerskými městskými částmi (Praha 4, 12, 13 a 14), které zajišťují prostory pro pobočky ICP a čtyřmi partnerskými NNO (InBáze, Poradna pro integraci, Sdružení pro migraci a integraci a Organizace pro pomoc uprchlíkům), které zajišťují sociálně-právní poradenství. ICP působí na celém území Prahy, kde založilo celkem 6 poboček.

ICP si na začátku svého vzniku zvolilo slogan „Praha – metropole všech“, který vyjadřuje snahu o to, aby se Praha stala dobře fungující moderní metropolí, jejímiž právoplatnými občany jsou i migranti.

ICP nabízí služby migrantům z třetích zemí (země mimo EU), kteří si vybrali Českou republiku, potažmo Prahu, za svůj nový domov. Zdarma nabízí kurzy českého jazyka, sociokulturní orientace, sociálně-právní poradenství, volný přístup na internet, cizojazyčnou knihovnu a další aktivity, které migrantům napomáhají v jejich integraci do majoritní společnosti a zvyšují jejich informovanost o životě v ČR.

ICP nabízí služby i odborníkům z různých úřadů a institucí, kterým v rámci odborných seminářů nabízí zvyšování jejich znalostí o cizinecké problematice, nebo tlumočení na úřadech.

ICP pořádá pravidelné komunitní a kulturní aktivity, během kterých seznamuje zástupce majoritní společnost s kulturami migrantů žijících v České republice. Během těchto akcí ICP podporuje budování přátelských vztahů mezi majoritní společností a migranty. V červnu 2014 pořádá ICP zajímavé akce, které jsou ZDARMA a jsou na ně vítání všichni zájemci – z řad migrantů, ale i majoritní společnosti:

19.6.2014 – Film Club – The Act of Killing, další ze série promítání, které se uskuteční v Komunitním a informačním centru ICP (Žitná 1574/51, Praha 1) od 18.30. Film získal několik světových ocenění a ICP vám ho nabídne v režisérském sestřihu! Film je ENGLISH friendly – v originálním znění s anglickými titulky. Více informací

21.6.2014 – ICP BEACH CUP aneb 2. ročník beachvolejbalového turnaje smíšených družstev, který se koná od 13.00 - 21.00 hodin ve Sportcentru Nové Butovice (Ovčí Hájek 2174, Praha 5). Registrujte si svůj tým nebo přijďte fandit. Pro děti jsou připraveny zábavné hry a soutěže, skákací trampolína, malování na obličej a další aktivity. Bude se grilovat a pro všechny máme zajištěné občerstvení ZDARMA! Celé odpoledne nám pak zpříjemní hudební doprovod (DJ). Více informací: https://www.facebook.com/events/1434377490147368/?ref=5

Pro více informací o organizaci navštivte webové stránky www.icpraha.com nebo profil na www.facebook.com/ICPraha.

Květen 2014

popis Nezisková organizace Raná péče EDA již 24 let podporuje rodiny, kde se narodilo dítě se zrakovým nebo i dalším postižením, a to od jeho narození do 7 let. Kapacita organizace je téměř 200 rodin v několika krajích republiky.

Poslání:
Umožnit rodičům vychovávat dítě doma v jeho přirozeném prostředí a podpořit vývoj dítěte tak, aby dokázalo plně využít své možnosti, schopnosti a nadání a rodina mohla žít šťastný život bez větších omezení.

Raná péče EDA, o.p.s poskytuje péči
E edukativní, efektivní, erudovanou, etickou, ekonomickou,
D dostupnou, důležitou, diferencovanou, dlouhodobou, do domu, důvěryhodnou,
A aktivizační, aktuální, akutní, adresnou.

Služby jsou pro rodiče bezplatné.

Duben 2014

popis Motus o.s., produkce divadla Alfred ve dvoře, je nezisková nezávislá organizace, která podporuje, rozvíjí a propaguje nové umělecké práce a projekty. Pořádá, a to nejen v prostoru divadla Alfred ve dvoře, ale i mimo jeho zdi, také řadu mimodivadelních aktivit korespondujících s obecným kulturním rozvojem v otevřené a demokratické společnosti.

Motus o.s. se mj. podílí na přípravě sousedských slavností Zažít město jinak a Františkovy lásky, pořádá podzimní Dia de los muertos – mexické dušičky ve Stromovce, účastní se mezinárodních projektů, na své scéně hostí představení různých festivalů a v neposlední řadě uvádí divadelní a taneční tvorbu nezávislých a inovativních umělců ze zahraničí. Letos se v rámci cyklu Východiska zaměřuje především na země střední a východní Evropy.

8.-10. dubna tak mají diváci možnost zúčastnit se festivalu ROMANIAN PULSE, v průběhu tří večerů zhlédnout tři různá autorská představení a na vlastní oči se tak přesvědčit, že současná rumunská nezávislá scéna žije, tepe, pulzuje.

Přehlídku otevře 8. dubna ve 20h Realia (Bukurešť – Bejrút), jež zkoumá, kam až je dnes možné zajít ve snaze prolomit mantinely uměleckých žánrů, ale i vlastní identity.

Následující večer bude patřit Romanian Dance History. Zcela ojedinělý projekt a zároveň umělecké seskupení má představit historii moderního a současného rumunského tance.

Festival uzavře 10. dubna Kvartet pro mikrofon, choreograficko-zvuková instalace o omezené možnosti pohybu, nedostatku volného prostoru i o nutnosti navazovat vztahy s druhými.

Další program divadla je dostupný na www.alfredvedvore.cz.

Březen 2014

popis Patchwork není jen záplatování kalhot. Přesvědčit se můžete od 4. do 6. dubna na akci ve Wellness Hotelu STEP, která je připravována ve spolupráci s Bohemia Patchwork Klubem, o. s. V rámci 8. ročníku Prague Patchwork Meeting se široké veřejnosti opět představí práce z České republiky a dalších zemí. Rozsáhlé kolekce spolu s workshopy a širokou nabídkou prodejců jistě opět přilákají tisíce příznivců textilních technik.

Patchwork je technika sešívání látek. Malé, různě barevné kousky se kombinují, sešívají a prošívají. Výsledkem jsou nejen deky, polštáře, či přehozy, ale i dekorace, které jsou ozdobou nejedné stěny. Od záplatování kalhot se léty patchwork přesunul spíše do oblasti umění.

Členky Bohemia Patchwork Klubu si nejen vyměňují zkušenosti z oboru svého koníčku, ale svými výrobky také přispívají na charitu.

Únor 2014

popis Společnost „E“ je nezisková organizace, která podporuje osoby s epilepsií již více než 23 let, a to formou šíření informací mezi klienty a širokou veřejnost. Poskytuje sociální služby a fakultativní činnosti.

Společnost „E“ je členem IBE (Internacional Bureau for Epilepsy), NRZP ČR (Národní rada osob se zdravotním postižením ČR), EPI 99, EpiStop, Koalice pro zdraví, Neziskovky.cz. Spolupracuje s ČLPE (Česká liga proti epilepsii), SPC (Speciální pedagogická centra), zdravotnickými zařízeními, pomocnými sdruženími, záchrannými sbory, bezpečnostními složkami, pojišťovnami, farmaceutickými společnostmi a dalšími organizacemi.

Služby klientům:

 • odborné poradenství v oblasti sociálně právní a psychologické,
 • v rámci služby aktivizace (pro klienty z Prahy a středočeského kraje):
  1. tvůrčí středy pro klienty – rukodělná činnost, výuka vaření,
  2. čtvrtky – schůzky klientů v Klubu „E“,
  3. čtvrtky od 16:00 psychologické poradenství,
  4. sociální odborné poradenství - denně.

Další služby:

 • letní dětský tábor s integrací dětí s epilepsií,
 • pobyty pro klienty v zahraničí i doma,
 • Kluby „E“ v Brně a Ostravě.

Sociální podnik - AranžeriE:
V rámci podporovaného zaměstnávání osob s epilepsií provozuje Společnost „E“ sociální podnik AranžeriE, kde zaměstnávají osoby s diagnosou epilepsie. Pod odborným vedením vytvářejí klienti různé květinové dekorace, profesionálně uvázané a konkurenceschopné na běžném trhu.

Leden 2014

popisYouth For Understanding (Mládež pro porozumění) vzniklo před více než 50 lety z přesvědčení, že mezinárodní výměna mládeže může konkrétně přispět k větší toleranci a lepšímu porozumění mezi různými kulturami. Umožňuje účastníkům rozvíjet jejich osobnost, jejich zájmy a dosahovat schopností, které pro ně budou v pozdějším životě velmi důležité.

Roku 1951 bylo YFU založeno v Ann Arboru (Michigan, USA) a začalo se specializovat na delší výměnné programy v zahraničí, dnes je celosvětově jednou z největších neziskových organizací zprostředkovávajících výměny mládeže.
Naše síť zahrnuje pobočky YFU ve více než 50 zemích světa, všechny musí vyhovovat přísným požadavkům našich mezinárodních základních norem (International Basic Standards). V některých zemích (například v Německu, Japonsku, USA) je YFU pověřována přímo vládou, aby provádělo výměny určitého počtu mládeže podle mezinárodních smluv.

YFU funguje všude po celém světe jako nezisková organizace.  a činnost je zajišťována převážně dobrovolníky.

YFU Česká republika připravuje oba typy mezikulturních výměnných pobytů - outbound program, který umožňuje českým studentům vycestovat na rok do zahraničí, a inbound program, který umožňuje zahraničním studentům roční pobyt s českou hostitelskou rodinou.

Dobrovolníci a pracovníci YFU Česká republika se každoročně mohou účastnit školení a seminářů vedených jak v České republice, tak i v zahraničí. Čeští dobrovolníci se také podílejí na největším evropském semináři pro mládež Young European Seminar - Youth for understanding (YES - YFU).

Možnost zapojit se do činnosti YFU mají jak absolventi zahraničního programu, tak členové hostitelských rodin, vítáni jsou také rodiče studentů a další externí spolupracovníci.

Prosinec 2013

popis Z dlouhodobých statistik vyplývá, že výskyt onkologických onemocnění se zvyšuje a týká se stále většího počtu lidi v produktivním věku. Díky moderní léčbě rostou šance na úspěšnou léčbu a život nemocných se prodlužuje. Onkologické onemocnění a jeho léčba představuje pro nemocného člověka i jeho rodinu zátěž a vyžaduje psychosociální podporu. Odborné řešení problémů před, v průběhu i po skončení léčby značně zlepšuje kvalitu života i výsledky léčby, ale v nabídce komplexní onkologické péče se zatím běžně nevyskytuje.

Amelie, o.s. vznikla v roce 2006 a od té doby rozvíjí a nabízí ucelený odborný program psychosociální pomoci pro dospělé onkologicky nemocné a jejich blízké všech typů onkologických diagnóz a ve všech fázích nemoci a léčby i po jejím skončení. Služby v Amelii zjišťuje tým specialistů, kteří dokážou účinně pomoci.
Kromě Prahy má Amelie Centra i v Olomouci a Rakovníku.

Součástí psychosociální pomoci Amelie je:

 • základní i odborné sociální poradenství
 • konzultace v oblasti psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým
 • skupinová práce s tématy blízkými onkologicky nemocným či jejich blízkých
 • zpracování prožitků - arteterapie, dramaterapie apod.
 • pohybové aktivity
 • sdílení a setkávání

Linka Amelie nabízí kontakt s odborníkem na psychosociální problematiku onkologicky nemocných a jejich blízkých. Služba je anonymní, platí se pouze za volání dle běžného tarifu. Lidé se na Linku Amelie obracejí i v krizových situacích. Obdobou Linky Amelie je Internetové poradenství. Umožňuje poskytovat odborné rady v komplexnější podobě.

Dobrovolnický program Amelie probíhá na onkologických pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, ve Fakultní nemocnici v Olomouci a v Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši. Dobrovolníci rovněž dlouhodobě působí v Centrech Amelie. Základem jsou pečlivě vybraní a vyškolení dobrovolníci se zaměřením na onkologickou problematiku a průběžná péče o ně.

Akreditované vzdělávání v oblasti psychosociální pomoci nabízí Amelie od roku 2012. Je určeno především zdravotníkům, sociálním pracovníkům i zaměstnancům státní správy a místních samospráv. Témata a obsah jednotlivých seminářů vycházejí z praktických zkušeností týmu Amelie i externích lektorů.

Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci je dvouletý projekt, který Amelie zahájila v dubnu 2013. Poskytuje lidem po onkologické nemoci komplexní podporu při výběru, získání a udržení pracovního místa. Je určen lidem v produktivním věku, kteří prošli onkologickou nemocí, zároveň žijí ve Středočeském kraji a pobírají invalidní důchod. Projekt čerpá finanční prostředky z OP LZZ a je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Listopad 2013

popis Konec života čeká každého z nás. Všichni bychom jej rádi prožili důstojně, bez bolesti a mezi svými blízkými. Moderní paliativní péče umí k dobrému umírání přispět: zvládá bolest, nabízí komplexní péči o nemocného a podporu jeho rodině, provází pozůstalé v jejich zármutku.

Hospicové občanské sdružení Cesta domů tuto pomoc již více jak12 let nabízí a usiluje o zlepšení péče o umírající v naší zemi. Všechny své aktivity staví na zkušenosti s konkrétní pomocí konkrétním lidem.

Co Cesta domů nabízí?

 • Domácí hospic – lékaři, sestry, sociální pracovnice, psychoterapeut a dobrovolníci pomáhají umírajícím a jejich rodinám žít až do konce společně doma. Služba je poskytována 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
 • Poradenství – telefonická, osobní a internetová poradna pro nemocné, pečující a pozůstalé pomáhá v situaci, na niž často nejsme připraveni, kterou však musíme rychle a dobře zvládnout.
 • Informačně-poradenský internetový portál www.umirani.cz poskytuje rady a informace dostupné kdykoli a kdekoli, tedy i tam, kde nejsou nablízku dostatečně odborná a laskavá zařízení.
 • Odlehčovací služby – asistentky pomáhají rodinám těžce nemocných lidí v péči o jejich blízké doma.
 • Půjčovna pomůcek – moderní pomůcky výrazně ulehčí péči o nemocného doma.
 • Knihovna – první speciální knihovna pro pečující, zdravotníky, studenty a pozůstalé v naší zemi – knihy jsou formou zápůjček dostupné pro celou ČR.
 • Klub Podvečer – nabízí povídání, provázení, ergoterapii a přednášky pro pozůstalé.
 • Ediční činnost – vydáváme knihy a informační materiály pro laickou i odbornou veřejnost.
 • Nezavírejte oči!dlouhodobá kampaň na podporu lepší péče o umírající.
 • Vzpomínkyweb pro pozůstalé s virtuálními pomníky.

Cesta domů pomůže za rok asi 120 pacientům a jejich rodinám, 2000 klientům poradny a desítkám klientů odlehčovacích služeb. Informační web navštíví ročně 400 000 lidí, knihovna vypůjčí přes 4000 knih za rok.

Cesta domů je poměrně veliká organizace (30 zaměstnanců, 50 dobrovolníků), její služby ale zatím bohužel nejsou placené z veřejného zdravotního pojištění. Péče o pacienta stojí přibližně 1900 Kč denně, pacienti si připlácejí 200 Kč na den. Získat pro tuto jedinečnou službu prostředky je velmi náročné. V současnosti jsou aktivity sdružení financovány z darů a grantů.

Proč podpořit zrovna Cestu domů s jejím „smutným“ zaměřením?

 • Podpora modelového projektu – podpoříte službu, která funguje, má za sebou bezmála 1200 spokojených rodin, které mohly splnit přání svých nejbližších a pečovat o ně doma, službu, která pomohla radami a podporou dalším mnoha tisícům nemocných.
 • Podpora každého z nás – konec života nás čeká všechny a má smysl se snažit přispět k tomu, aby se současná smutná situace, kdy 75 % z nás umírá osaměle v různých institucích, změnila k lepšímu.
 • Pomoc celé společnosti – svazuje nás strach ze smrti, ze života jsme ji vystrčili. Čas na konci života může přesto i v našem uspěchaném světě být časem důležitým, někdy dokonce i nejdůležitějším.
 • Není to smutné, je to úplně normální, někdy dokonce hezké, něžné, tiché a hodně důležité.

Říjen 2013

popis Wikimedia Česká republika je občanským sdružením, které podporuje projekty Wikimedia Foundation v čele s Wikipedií a úložištěm multimediálních souborů Wikimedia Commons.
V září 2013 proběhl druhý ročník celosvětové fotosoutěže Wiki love monuments. V rámci soutěže bylo na projekty Wikimedia Foundation nahráno několik tisíc fotografií českých památek od různých autorů. Odborná porota vybere nejlepší z těchto fotografií a jejich autoři budou vyhlášeni a oceněni 30. listopadu na Wikikonferenci 2013 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.
Wikikonference je čtvrtým ročníkem akce, při které jsou veřejnosti nabízeny přednášky k tématům Wikipedie, spolupráce Wikimedia ČR a kulturních organizací či k dalším tématům.

Září 2013

popis Posláním občanského sdružení Hodiny H, nestátní neziskové organizace se sídlem v Pelhřimově v Kraji Vysočina, je získávat a poskytovat informace především pro děti a mládež, zajistit tak jejich právo na informace, podporovat udržitelné vzdělání a osobnostní rozvoj, plnohodnotné trávení volného času, rozvíjet mezinárodní spolupráci, dobrovolnictví, aktivní zapojení dětí, mládeže a místní komunity do veřejného dění, podporovat občanské vzdělávání a etickou výchovu. Speciální důraz je kladen na práci s dětmi, mládeží a mladými lidmi s omezenými příležitostmi. Současně nejsou opomenuti senioři, rodiče s dětmi a veřejnost.

Hlavním cílem Hodiny H je zvýšení kvality a podpora udržitelného rozvoje kompetencí dětí, mládeže a místní komunity.

www.hodinah.cz

Srpen 2013

popis Občanské sdružení Cesta za snem si vzalo za cíl pomáhat plnit sny lidí na vozíku.

Posláním projektu je zviditelnit aktivity handicapovaných a šířit myšlenku, že život na vozíku nekončí a nikdy není pozdě začít si plnit své sny.

Cílem projektu je motivovat handicapované, ale také zcela zdravé lidi, k aktivnímu a plnohodnotnému životu, ukázat možnosti a dodat naději těm, kteří ji ztrácejí. Život je třeba žít naplno, neodkládat plány na později, protože to co znáte, jak žijete, se může změnit během jediné sekundy. Kromě motivační části má projekt za cíl pomáhat také konkrétně.

Hlavní náplní občanského sdružení je podpora a realizace vzdělávacích, sportovních a kulturních aktivit pro zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby, realizace motivačních besed a spoluúčast na integračních programech pro osoby s tělesným nebo psychickým handicapem.

Červenec 2013

ShineBean, o.s. tvoří otevřená skupina nadšenců, kteří se chtějí dívat nově na své možnosti. A je jedno, žijeme-li kdekoli na světě a považujeme-li se za chudé nebo bohaté.

popis ShineBean, o.s. podporuje vzdělávání a sociálně ekonomický rozvoj v chudých komunitách v Keni, pomáhá lidem, kteří nečekají pasivně na pomoc zvenčí, ale rozhodli se sami aktivně přispívat ke zlepšení svých životních podmínek, svých rodin a dalších členů své komunity.
V České republice se věnuje rozvojovému vzdělávání a osvětě.

Projekt Artworkshop je založen na principu spravedlivého obchodu. Keňští řemeslníci dostávají od ShineBean mzdu, která jim umožní uživit vlastní prací svou rodinu za důstojných podmínek. V Keni je mnoho šikovných řemeslníků, kteří už ale často nedosáhnou na trh, kde jejich výrobky najdou uplatnění. Proto ShineBean nakupuje výrobky od zručných prvovýrobců a hledá pro ně uplatnění v Čechách. Řemeslníci dostávají za svou práci dobře zaplaceno vzhledem k místním podmínkám. Za každý nakoupený výrobek se ukládá 10% nákupní ceny do sociálního fondu.

Navštivte e-shop! Můžete si zde vybrat ručně vyráběné šperky z kostí, papíru nebo kokosu či sošky z kamene mastku. Nákupem výrobku uděláte radost nejen sobě, ale i keňskému řemeslníkovi. Výtěžek tohoto prodeje (po zaplacení řemeslníkům a provozních nákladů na dopravu) bude použit na realizaci projektu Otevřená škola.

Červen 2013

popis Mnoho rodičů pro rozvoj dovedností dětí v předškolním věku používá iPad. Také pro rodiče dětí se speciálními potřebami je iPad důležitou pomůckou, kterou používají k motivaci dítěte. Poradkyně rané péče ho pravidelně uplatňují jako nedílnou součást stimulace zraku dětí se zrakovými vadami. Jen málo aplikací pro iPad však splňuje specifické požadavky dětí se speciálními potřebami. Proto nezisková organizace Raná péče EDA, o.p.soslovila digitální studio Sugar and Ketchup ke spolupráci na aplikaci EDA PLAY, která pomáhá trénovat zrak a jemnou motoriku. Aplikace vznikla za podpory Nadace Vodafone Česká republika.

Aplikace EDA PLAY je navržena tak, aby interaktivní hrou motivovala dítě ke sledování děje na displeji tabletu a k plnění úkolů. Vizuální i zvukové zpracování aplikace podporuje koordinaci ruky a oka, pohybu. Aplikace nabízí takové možnosti obrazového nastavení a obtížnosti úkolů, aby s aplikací bez problémů mohly pracovat děti se speciálními potřebami.

Aplikace je namluvena česky a anglicky.
Kategorie úkolů lze nastavit dle zrakových dovedností dítěte a úrovně jeho jemné motoriky. Některé úkoly procvičují nejen koordinaci pohybu, ale i orientaci v barvách. Aplikace byla vyvíjena ve spolupráci s odbornicemi na zrakové vady a péči o děti se speciálními potřebami.
Sekce Dovednosti zaznamenává práci dítěte s aplikací. Rodiče a terapeuti tak mohou sledovat vývoj dovedností dítěte v čase.

Veškerý výnos z prodeje aplikace bude použit pro neziskovou činnost Rané péče EDA, o.p.s. nebo pro další rozvoj aplikace, a tak se stává také úplně novým nástrojem fundraisingu.

Raná péče EDA, o.p.s poskytuje péči
E edukativní, efektivní, erudovanou, etickou, ekonomickou,
D dostupnou, důležitou, diferencovanou, dlouhodobou, do domu, důvěryhodnou,
A aktivizační, aktuální, akutní, adresnou.

Květen 2013

popis Cílem občanského sdružení KedjomKeku [kedžom-keku] je podporovat rozvoj stejnojmenné horské oblasti na severozápadě Kamerunu a zároveň zachovat unikátní přírodní prostředí mlžného lesa. Ten je po desetiletí ohrožován nepromyšlenou zemědělskou činností.

Název neziskové organizace Kedjom-Keku v překladu znamená „Lidé z lesa“. Lesa je ve stejnojmenné oblasti v Kamerunu čím dál méně. Rozloha lesa kdysi činila 50 procent celé kamerunské oblasti, dnes jsou to pouhá tři procenta. Aby se les podařilo zachránit a obnovit, je nutné kromě osvětové činnosti a podpory vzdělání, které jsou také náplní projektu sdružení, začít se sázením nových stromů zpátky do původních pralesů.

Na konci roku 2012 zaklapla poslední klapka při natáčení dokumentárního filmu o „Lidech z lesa“, o jejich kultuře, radostech i strastech, ale hlavně o Ernestu Vunanovi, jedinečném člověku, který svou pílí a pozitivním přístupem k životu dokáže motivovat celou komunitu k tomu, aby přispěli k záchraně horského mlžného lesa. Na opravdový dokument o opravdové Africe a Afričanech se můžete těšit v polovině letošního roku.
Mišo Gálik, kameraman, režisér, střihač i občasný herec v jedné osobě právě začal na posprodukčních pracech. Celé natáčení si platil ze svého a vy mu teď můžete pomoct v jeho snažení, ukázat vám jak se opravdu žije v Africe a stát se tak producenty dokumentu a být nesmazatelně zapsáni v titulcích, stačí přispět třísetkorunou (můžete i víc:) na transparentní bankovní účet 2323232307/5500. Do zprávy pro příjemce pak napište heslo: FILM.

V dubnu odstartoval zcela nový projekt s názvem Z druhý ruky pro Babanki. Série nevšedních koncertů, poutavých přednášek a dalších performance na Vás čeká v období od 28. 4. do 8. 6. 2013. Vstupným na tato představení tentokrát nebude finanční obnos, ale cokoliv co sami nepotřebujete a někomu jinému by tato věc mohla ještě přinést užitek.
„Platit“ můžete: oblečením, které již sami nenosíte, či módními doplňky, které s ničím nesladíte. Přijímány jsou i knížky, boty, mobily, batohy, kola, nádobí, hry, stavebnice, elektronika, čelovky, batohy, zkrátka vše co vás jen napadne. Veškeré věci, které se podaří vybrat, budou dány do prodeje – bazar se uskuteční 8. 6. v rámci Muzejní noci na Přírodovědecké fakultě na Albertově.

Duben 2013

Zveme vás na 7. ročník Festivalu tibetských filmů a filmů o Tibetu FLIM, který pořádá Potala, o.s. Festival zahájí koncert slavné zpěvačky tibetské opery Namgyal Lhamo.

popis Namgyal-la (mezi Tibeťany nazývaná „tibetský slavík“), považovaná za nejlepší žijící interpretku tibetské opery a lidových písní, vystoupí 16. dubna na exkluzivním koncertu v La Fabrice. 17. a 19. dubna se pak zúčastní jako představitelka hlavní role promítání filmu Dabži (Drapchi) v kině Aero.

Hlavní činností občanského sdružení Potala je poznávání historie, kultury a způsobu života tradičních společností, zejména tibetské kulturní oblasti, a zprostředkování těchto informací členům a širší veřejnosti. V rámci rozvojové pomoci podporuje tibetské etnikum v Tibetu i exilu v oblasti vzdělání, náboženství, ekologie, soběstačnosti a pracovní konkurenceschopnosti.

Březen 2013

popis Patchwork není jen záplatování kalhot. Přesvědčit se můžete od 5. do 7. dubna na akci ve Wellness Hotelu STEP, která je připravována ve spolupráci s Bohemia Patchwork Klubem, o. s. V rámci 7. ročníku Prague Patchwork Meeting se široké veřejnosti opět představí práce z České republiky a dalších zemí. Rozsáhlé kolekce spolu s workshopy a širokou nabídkou prodejců jistě opět přilákají tisíce příznivců textilních technik.

Patchwork je technika sešívání látek. Malé, různě barevné kousky se kombinují, sešívají a prošívají. Výsledkem jsou nejen deky, polštáře, či přehozy, ale i dekorace, které jsou ozdobou nejedné stěny. Od záplatování kalhot se léty patchwork přesunul spíše do oblasti umění.

Členky Bohemia Patchwork Klubu si nejen vyměňují zkušenosti z oboru svého koníčku, ale svými výrobky také přispívají na charitu.

Únor 2013

popis AFS Mezikulturní programy, o. s., je součástí celosvětové sítě AFS, která existuje již vice než 60 let. V České republice vzniklo AFS na počátku 90. let nejprve jako pobočka AFS International a v roce 1996 bylo registrováno jako samostatné občanské sdruženi nejprve pod názvem AFS Česka republika, později AFS Mezikulturní programy, o. s.

Od svého vzniku se stalo stabilní neziskovou organizaci, která ve spolupráci se svými bezmála šedesáti partnerskými organizacemi po celém světě nabízí mezikulturní vzdělávání prostřednictvím svých výměnných programů. Cílem je umožnit co největšímu počtu mladých lidi setkání s jinou kulturou, zahraniční zkušenost a pomoci jim tak rozvíjet schopnosti, získávat znalosti a osvojovat si postoje potřebné pro tvořivý a harmonicky život v dnešním multikulturním a stale více propojeném světě.

Naši angažovaní dobrovolnici jsou pravě ti, kteří se zásadně podílejí na realizaci programů. Mnohdy na základě své mezikulturní zkušenosti obětavě poskytuji podporu účastníkům a spolu s hostitelskými rodinami umožňuji studentům, účastníkům programů, prožit jedinečnou a neopakovatelnou zkušenost. Naplňuji tak posláni organizace.

Co děláme:

 • Studium na střední škole v zahraničí po dobu tři či šesti měsíců nebo celého školního roku v Evropě a v Severní Americe, ale také v Asii a Oceánii, Střední Americe, Jižní Americe nebo v Africe.
 • Hostitelsky program v České republice nabízí zahraničním středoškolákům studium na střední škole a pobyt v hostitelské rodině na tři, šest měsíců či cely školní rok.
 • Tříměsíční program evropského občanství pro studenty zaměřující se na problematiku Evropské Unie. Program je zakončen soustředěním v Bruselu.
 • Letni jazykové pobyty v délce tři, šesti až osmi týdnů v anglicky a ve španělsky mluvících zemích a v Japonsku.
 • Program pro mladé lidi starší 18 let, jehož náplní je dobrovolnická práce v místní neziskové organizaci v zemích Latinské Ameriky, Asie či v Jihoafrické republice.

Podívejte se na video, proč se s námi mladí lidé vydávají na dobrodružství do zahraničí anebo jak to naopak vypadá, když přijedou zahraniční studenti strávit rok v České republice.

Leden 2013

popis Orchestr Berg je špičkové české těleso, které uvádí originální a přitom divácky atraktivní projekty se současnou hudbou a hudbou 20. století. Tu kombinuje například s divadlem, filmem, baletem, pantomimou, videoartem, výtvarným uměním apod. Představuje české veřejnosti hudbu vynikajících světových skladatelů současnosti, ale hlavně - pravidelně objednává nové skladby u českých skladatelů mladé generace a poskytuje jim tak možnost tvůrčího rozvoje. V současné době má na svém kontě již desítky světových premiér.

Poslechněte si nové české skladby a dejte hlas těm, které se Vám líbí nejvíc!
popis NUBERG je hlasovací soutěž o nejlepší premiéru uvedenou Orchestrem BERG v roce. Nahrávky sedmi nových skladeb od mladých českých skladatelů jsou široké veřejnosti volně k dispozici na www.nuberg.cz. Všechny hlasy budou slosovány o ceny.

Hlasovací období: 11. 1. – 11. 2. 2012!

NUBERG – doprovodný program
(vstup volný, kromě projekce v Bio Oko a Nočního hudebního maratonu)

 • Veřejné zahájení soutěže
  čt 10/1, Bio Oko

  20h – vernisáž poslechové výstavy | 20.30 – projekce filmu Východ a západ
 • Noční hudební maraton
  pá 25/1, galerie Prádelna Bohnice

  2(17h - cca 23.30)
 • Debaty se skladateli
  čt 31/1 v 18h, Městská knihovna v Praze – Ústřední pobočka

  … s publicistkou Ditou Hradeckou
  čt 7/2 v 18h, kavárna divadla Bez zábradlí
  … s režisérem a spisovatelem Arnoštem Goldflamem
 • skladatele

  Prosinec 2012

  popis Neziskové občanské sdružení Wikimedia Česká republika se zaměřuje na podporu kultury a vzdělanosti v ČR podporou svobodné tvorby. Činnost sdružení se převážně týká podpory projektů, z nichž je nejznámější Wikipedie. Jako další projekty můžeme jmenovat například Wikislovník, Wikizprávy nebo Wikizdroje.

  Sdružení Wikimedia Česká republika vzniklo v roce 2008, česká Wikipedie však působí již od roku 2002. Neformálně lze říci, že sdružení je lokální pobočkou americké nadace Wikimedia Foundation, která provozuje Wikipedii a další projekty. Právně jde ale o samostatnou organizaci, která má formu občanského sdružení a vyvíjí vlastí nezávislou činnost. Organizace WMČR se tak stará o podporu a rozvoj Wikipedie na českém území a její spolupráci s dalšími subjekty.

  Wikimedia Česká republika působí v mnoha různých oblastech, které jsou často spojeny s Wikipedií a dalšími projekty americké nadace Wikimedia Foundation. V poslední době se velmi rozvíjí spolupráce se školami (program Studenti píší Wikipedii), kdy Wikimedia ČR poskytuje pomoc kantorům či ambasadorům, které pomáhají vést studenty k editaci článku na Wikipedii v rámci konkrétního předmětu.

  Sdružení se také věnuje spolupráci s galeriemi, knihovnami, archivy a muzei (projekt GLAM - Galleries, Libraries, Archives, Museums). Členové sdružení komunikují s externími subjekty v podobě muzeí či galerií a tato spolupráce prospěšná jak projektům Wikimedia Foundation, tak i samotným muzeím či galeriím. Ve spolupráci s Třebechovickým muzeem betlémů proběhla částečná digitalizace sbírek a sepsání několika článků na Wikipedii, ziskem pro projekty Wikimedia Foundation byl svobodný obsah, ziskem pro Třebechovické muzeum betlémů byla digitalizace sbírek a prezentace muzea. Podobná spolupráce proběhla se Slezským muzeem v Opavě, kdy toto muzeum převzalo záštitu nad soutěží Wikimedia Loves Monuments a jeho pracovníci se účastnili i hodnocení fotografií účastníků.

  Wikimedia Česká republika také pořádá soutěže pro veřejnost, kdy je důležitý rozvoj svobodného obsahu, v minulých letech proběhla čtyři kola soutěže Ceny za rozvoj české Wikipedie, kdy byly vypsány články, za jejichž tvorbu a přetvoření v co nejlepší článek byli čtenáři Wikipedie odměněni cenami od sponzorů. Soutěž přinesla několik velmi kvalitních článků a mnoho článků kvality dostačující.

  V letošním roce proběhlo první kolo soutěže Wiki Loves Monuments, kde česká Wikipedie ve spolupráci s několika sponzory a externími subjekty uspořádala první lokální kolo celosvětové soutěže – v české podobě se soutěž nazývá Wiki miluje památky – slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo na čtvrté české Wikikonferenci v národní knihovně. Celkem bylo získáno více než 17000 nových fotografií státem chráněných památek v České republice.

  Wikimedia Česká republika také pořádá různé akce pro své členy i pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Letošním rokem byla uspořádána již čtvrtá česká Wikikonference, kdy autoři Wikipedie i jiní přednášející promluvili o různých tématech spojených se svobodným obsahem či Wikipedií.

  Dalšími akcemi jsou účasti na různých veletrzích či výstavách, uspořádání výstavy Pictures of the Year 2010 (ve spolupráci se studenty VOŠIS Praha), fotografické workshopy na různých místech republiky, přednášková činnost v knihovnách či na vysokých školách.

  Wikimedia Česká republika se kromě získávání svobodného obsahu věnuje i rozšiřování povědomí o tom, jak fungují projekty nadace Wikimedia Foundation – setkáváme se s tím, že zdaleka ne každý ví o tom, že pokud nalezne na Wikipedii chybu, tak ji smí a velmi lehce může opravit. I to je součástí naši práce při přednáškách či při setkávání s lidmi.

  Většina členů sdružení je zároveň současnými nebo bývalými editory české či jiných Wikipedií (a dalších projektů Wikimedia). Známe tak prostředí na Wikipedii a chceme, aby Wikipedie a jiné projekty vzkvétaly. K tomu však potřebujeme nejen naši dobrovolnickou práci, ale také lidi z různých oborů, kteří nám svoji činností budou pomáhat.

  Listopad 2012

  popis Posláním občanského sdružení Hodiny H, nestátní neziskové organizace se sídlem v Pelhřimově v kraji Vysočina, je získávat a poskytovat informace především pro děti a mládež, zajistit tak jejich právo na informace, podporovat udržitelné vzdělání a osobnostní rozvoj, plnohodnotné trávení volného času, rozvíjet mezinárodní spolupráci, dobrovolnictví, aktivní zapojení dětí, mládeže a místní komunity do veřejného dění, podporovat občanské vzdělávání a etickou výchovu. Speciální důraz je kladen na práci s dětmi, mládeží a mladými lidmi s omezenými příležitostmi. Současně nejsou opomenuti senioři, rodiče s dětmi a veřejnost.

  Hlavním cílem Hodiny H je zvýšení kvality a podpora udržitelného rozvoje kompetencí dětí, mládeže a místní komunity.

  www.hodinah.cz

  Říjen 2012

  popis Cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci vyznamenává výjimečné a především udržitelné projekty neziskových organizací, podporující sociální integraci nejrůznějších znevýhodněných skupin.

  O Cenu Nadace ERSTE za přínos sociální integraci se mohou ucházet neziskové organizace ze 13 zemí Evropy včetně České republiky, která se účastní již podruhé.

  Odměny a benefity pro přihlášené neziskové organizace:

  • FINANČNÍ ODMĚNA
  • PUBLICITA
  • WORKSHOPY
  • VZDĚLÁVÁNÍ
  • PR PODPORA
  • ČLENSTVÍ V NGO ACADEMY

  Kdo a jak se může přihlásit:

  Cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci je udělována za ukončené nebo právě probíhající projekty v oblasti sociální integrace s reprezentativními a prokazatelně efektivními a udržitelnými výsledky.

  Přihlásit se mohou všechny neziskové organizace, které jsou ochotny podělit se o inovace a postřehy ze svých projektů, aby mohly inspirovat ostatní, a tím napomohly rozvoji neziskového sektoru.

  Neziskové organizace se mohou o ocenění přihlásit do 11. listopadu 2012 na adrese www.socialintegration.org/register.

  Kromě 610 000 euro, celkové finanční částky pro vítězné projekty, získají neziskové organizace také dvouletou podporu v oblasti profesionální komunikace a media relations.
  Nadace ERSTE podpoří vítězné organizace publicitou v médiích, začleněním do místních a mezinárodních sítí i příležitostmi pro její další rozvoj. Každá organizace, ucházející se o Cenu za přínos sociální integraci 2013, bude mít přístup k edukativním videomateriálům, poskytujícím rady a informace v oblasti fundraisingu a prezentace.
  130 finalistů z každé země bude přizváno k členství v NGO Academy Nadace ERSTE, v rámci které se neziskovky mohou dále vzdělávat a rozvíjet v oblasti komunikace s veřejností, fundraisingu, sociálního podnikání a managementu.

  Srpen 2012

  popis Zveme motorkáře všech značek i veřejnost na benefici Ride for Autism Awareness, kterou pořádá občanské sdružení Outdoors Riders.

  Benefice Ride for Autism Awareness je středoevropskou verzí charitativní vyjížďky Love Ride US, jejíž cílem je získávat prostředky pro děti s autismem. Akce proběhne 9.9.2012 v Praze. Prostředky ze vstupného, z pokladniček a z prodeje reklamních předmětů jsou určeny přímo na sbírkový účet APLA Praha o.s.
  Vstupné ve výši 110,- Kč symbolizuje skutečnost, že každé 110-té dítě se narodí s poruchou autistického spektra.
  Benefici předchází prodejní výstava obrazů z expedic občanského sdružení Outdoors Riders (9.8. - 9.9.2012 v moto salonu MR 43 ve Vrbovce, Praha 4).

  Posláním občanského sdružení Outdoors Riders je naplnění odkazu pana Olivera Shokouh formou organizování středoevropské benefice ve prospěch potřebných. Dětem s autismem pomáhá formou sbírek a zvýšováním povědomí veřejnosti o problematice dětí s poruchami autistického spektra. Již několik let také organizuje sajdkárové vozíčkářské expedice na všechny kontinenty.

  APLA Praha poskytuje nejkomplexnější služby pro lidi s PAS v České republice. V oblasti diagnostiky zde pracuje psychiatr a psycholog. O rodiny s předškolními dětmi se stará tým pracovníků rané péče. Speciální pedagogové sestavují pro děti , žáky a studenty individuální vzdělávací programy, spolupodílí se poradensky na zařazování dětí do předškolních a školních zařízení, poskytují školám a školkám odborné poradenství. Vyškolení terapeuti vedou individuální i skupinové nácviky sociálních dovedností nebo analyzují a řeší problémové chování. Někteří pracovníci poskytují odborné poradenství pobytovým zařízením sociální péče, které mají v péči klienty s PAS. APLA Praha je současně registrovaným poskytovatelem terénních a pobytových sociálních služeb a realizuje programy podporovaného zaměstnávání.

  Červenec 2012

  popis Občanské sdružení Projekt Šance je první preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, kteří žijí v ČR v zapomenutí.

  Sdružení provozuje Dům Šance, kde klienti naleznou kromě odborné psychoterapie, arteterapie, kanisterapie nebo internetu také:

  • StreetWorkCentrum, které je vybaveno v rámci programu PRVNÍ POMOC V NOUZI vším, co mohou klienti potřebovat, včetně náhradního oblečení a bot.
  • Pracovní dílny, jejichž cílem je zlepšení finanční situace klientů Projektu Šance s možností krátkodobé stabilizace (strava, podporované bydlení) a získání základních sociálních návyků potřebných pro zařazení se do pracovního procesu. Podle individuálního posouzení jsou pro klienty následně vytvořena chráněná pracovní místa především ve firmách, které jsou partnery Projektu Šance. Pokud klienti zvládnou práci i na chráněném místě, je pravděpodobné, že jejich ŠANCE uplatnit se na trhu práce se zvýší.

  www.pomahejtemailem.cz Jednoduše pomoci můžete zapojením se do systému Pomáhejte e-mailem, kdy jednou za čtvrt roku obdržíte e-mail s informacemi o aktuálním dění v Projektu Šance, o.s. E-mail bude odkazovat na možnost zakoupit si propisky, svíčky nebo malované tašky, které v rámci pracovní terapie vyrábí klienti sdružení v Domě Šance.
  I když si nic neobjednáte, budete pomáhat, protože e-mail bude obsahovat sponzorovaný odkaz některého z partnerů Projektu Šance – reklamu.

  Červen 2012

  popis Obecně prospěšná společnost OPONA byla založena na podzim roku 2007 za účelem připravit veřejné a široké veřejnosti volně přístupné oslavy 20. výročí pádu železné opony - události, která zásadním způsobem ovlivnila životy lidí v zemích bývalého socialistického bloku a otevřela před nimi zcela nové možnosti a příležitosti.

  Činnost OPONY se nyní zaměřuje zejména na realizaci interaktivního zážitkového prostoru Trenažéru totality a projekty, které zdůrazňují důležitost interkulturního a občanského dialogu, podpory demokracie, jejich principů a aktivního podílení se na jejím každodenním fungování. Demokracie a svoboda nejsou samozřejmostí života. Na to se často zapomíná.

  TÝDEN SVOBODY je projekt, který připomíná hodnoty, na nichž je vybudována naše společná euro-americká civilizace. Ne náhodou se srdcem tohoto mezinárodního projektu stane „srdce Evropy“, tedy Praha.

  Hlavním tématem druhého ročníku TÝDNE SVOBODY bude jedno ze základních lidských práv - SVOBODA SLOVA.

  Cílem je vytvořit prostor pro otevřenou komunikaci lidí aktivně činných v podpoře či obnově demokracie v Evropě i dalších částech světa s širokou veřejnosti prostřednictvím kultury, dialogu a happeningů. Ukázat, jak je možné v současné době bojovat proti totalitě či podporovat a zlepšovat demokracii v zemích, kde je neprávem považována za samozřejmost.

  Květen 2012

  popis Česká abilympijská asociace, občanské sdružení zabezpečující aktivity ve prospěch osob se zdravotním postižením, Vás všechny zve v pátek 25. a v sobotu 26. května od 9 do 17 hodin do velké haly pardubické ČEZ Arény i na přilehlé parkoviště na 20. ročník národní abilympiády, soutěžní přehlídky schopností a dovedností nevidomých, vozíčkářů, neslyšících i lidí s jiným zdravotním handicapem.

  Nudit se rozhodně nebudete. Ve více než dvaceti disciplínách řemeslného i volnočasového charakteru – např. aranžování květin, keramika, vyšívání nebo výroba svíček – Vám tito lidé dokážou, že se svojí zručností vyrovnají zdravé populaci.

  Kromě soutěžního bloku organizátoři na oba dny připravili přitažlivý celodenní doprovodný program. Přilákat by Vás mohly třeba ukázky výcviku dravých ptáků, asistenčních psů a jízd modelů trucků. Pro všechny bude k dispozici lezecká stěna a autotrenažér – simulátor otočení. Na výstavě ABI-REHA si budete moci prohlédnout (a třeba si i sami „na vlastní kůži“ vyzkoušet) novinky z oboru rehabilitační, zdravotní a kompenzační techniky. Mimo to budete mít možnost si zakoupit četné dárkové, ozdobné apod. předměty, výrobky osob se zdravotním postižením z chráněných dílen.

  Na abilympiádě bude mít svůj vrchol Korálkiáda, kterou organizuje portál pro kreativní lidi Potvor.cz. Cílem je nasbírat a navléci co největší množství korálků a zapsat se tak do Guinnessovy knihy rekordů.

  Páteční den vyvrcholí od 19 hodin v malé hale benefičním koncertem skupiny Buty, kterým kapela zahájí svůj comeback na hudební scénu. Vstupenky je možno zakoupit v předprodejní zde.

  Duben 2012

  popis

  Veletrh neziskových organizací NGO Market 2012, který se uskuteční v Národní technické knihovně v Praze v pátek 11. května, je jedinečná a zároveň největší akce ve střední Evropě, která od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr.

  Veletrh, na němž se představí více než 200 neziskových organizací, je určen pro širokou veřejnost.Je jedno, zda se chcete stát dobrovolníkem, poznat „svět neziskovek“, dozvědět se víc o společnosti, v níž žijete, nebo si „jen“ užít den plný zábavy a nakoupit dárky pro své blízké, na veletrhu se nudit nebudete. Výstavní stánky po celý den doplní množství doprovodných akcí. Těšit se můžete na tradiční workshopy, praktické ukázky, hudbu, dobrovolnickou burzu a mnohé další aktivity.

  Zvláštní pozornost bude letos věnována tématu aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi, kterému patří také Evropský rok 2012.

  www.ngomarket.cz

  Březen 2012

  popis Patchwork není jen záplatování kalhot. Přesvědčit se můžete od 30. března do 1. dubna na akci ve Wellness Hotelu STEP, která je připravována ve spolupráci s Bohemia Patchwork Klubem, o. s. V rámci 6. ročníku Prague Patchwork Meeting se široké veřejnosti opět představí práce z České republiky a dalších zemí. Rozsáhlé kolekce spolu s workshopy a širokou nabídkou prodejců jistě opět přilákají tisíce příznivců textilních technik.

  Patchwork je technika sešívání látek. Malé, různě barevné kousky se kombinují, sešívají a prošívají. Výsledkem jsou nejen deky, polštáře, či přehozy, ale i dekorace, které jsou ozdobou nejedné stěny. Od záplatování kalhot se léty patchwork přesunul spíše do oblasti umění.

  Členky Bohemia Patchwork Klubu si nejen vyměňují zkušenosti z oboru svého koníčku, ale svými výrobky také přispívají na charitu.

  Únor 2012

  popis Divadlo Litera o.s. je kontinuálním pokračovatelem hlavního dramaturgického a stylového proudu Lyry Pragensis z období let cca 1990 až 2005. Jeho založení bylo reakcí na radikální utlumení činnosti a dramaturgické náročnosti Lyry Pragensis, vedoucí až k jejímu úplnému zániku v prosinci 2008.

  Divadlo Litera započalo svoji aktivní činnost 14. října 2008 v kostele Sv. Vavřince, Hellichova 18, Praha1 premiérou inscenace Kámen a bolest, dramatizovaného románu Karla Schulze.

  Náplní Divadla Litera je prezentace špičkové literatury originální dramatickou formou.

  Divadlo Litera je souborem hereckých osobností, které se v době, kdy na scénách převládá spíše nabídka tzv. komerčních produkcí, chtějí věnovat náročnějším divadelním tvarům: práci se slovem, vyhledávání, dramatizaci a prezentaci nejlepších děl českých, evropských a světových literárních autorů. Chce divákům připomínat autory, které znají a objevovat autory, styly a tvary neznámé.

  Divákům nabízí zpracování velkých literárních děl, velkých témat, osudů a příběhů, velkých myšlenek.

  Netají se tím, že poté, kdy Lyra Pragensis ukončila činnost, cítí se být jejím ideovým i žánrovým pokračovatelem.

  Mnohaletou spoluprací členů tohoto uskupení, právě v rámci Lyry Pragensis, ale také pod jinými hlavičkami, postupně vykrystalizovala osobitá poetika; styl na hranici divadla čteného a hraného. Styl, který je schopen převyprávět divadelní formou literární díla, která jsou jinak prakticky nehratelná (Kámen a bolest). Tato forma se během několika let ukázala být životaschopnou a divácky velmi pozitivně hodnocenou.

  Tento styl prezentace zároveň přispívá k hlubšímu pochopení literárních děl a je tak vhodný jako doplněk školních vzdělávacích programů. Zvláště dnes, kdy děti tak málo čtou, to je možnost, jak jim zprostředkovat cestu k literatuře pro ně atraktivní formou.

  Ambicí je oslovit nejen poučeného, náročného diváka, ale právě, díky specifické, přehledné a široce srozumitelné formě našeho divadelního vyjadřování, zaujmout ty, kteří cestu k literatuře teprve hledají, tedy především studenty a mladé lidi obecně. Není přece tajemstvím, že sečtělost mladé generace je na žalostné úrovni a my jsme přesvědčeni, že můžeme naší činností pomáhat tomuto trendu čelit.

  Působení Divadla Litera o.s. je odpovědí na množící se stížnosti na komercionalizaci kultury. Významně rozšiřuje spektrum pražské divadelní nabídky o originální tvar.

  Leden 2012

  popis Orchestr Berg je špičkové mladé těleso, které přináší svěží vítr na českou hudební scénu. Uvádí divácky atraktivní a inovátorské projekty, které kladou důraz především na současnou hudbu a hudbu 20. století. Tu kombinuje například s divadlem, filmem, baletem, pantomimou, videoartem, výtvarným uměním apod.
  Cílem Orchestru Berg, založeného v roce 1995 dirigentem Peterem Vrábelem, je stát se významným a respektovaným tělesem, které úspěšně získává posluchače pro moderní a soudobou hudbu. V současné době má na svém kontě již desítky světových premiér, ale také mnoho českých premiér vynikajících světových autorů.

  popis popis NUBERG je hlasovací soutěž o nejlepší premiéru roku 2011 Orchestru BERG (letošní ročník je už pátý). Nahrávky šesti premiér mladých skladatelů vycházejí na CD jako příloha prvního lednového vydání Literárních novin a jsou k dispozici také na www.nuberg.cz. Zapojte se a hlasujte o nejlepší skladbě pohodlně online i Vy! Všechny hlasy budou navíc slosovány o ceny.
  Hlasujte 1. 1. – 12. 2. 2012!

  Novinka letošního ročníku – poslechové výstavy!
  Kdo nechce poslouchat u počítače, má letos jedinečnou příležitost navštívit jednu ze tří poslechových výstav soutěže NUBERG v Praze:

  • 3. 1. – 12. 2. - Městská knihovna v Praze, Ústřední pobočka,
  • 14. 1. – 12. 2. - Divadlo Archa, foyer,
  • 25. 1. – 12. 2. - Nová Scéna ND, Podesta.
  Koncepci výstav, fotografie i grafickou podobu projektu NUBERG vytvořila Johana Kratochvílová.

  …SE SKLADATELI NAŽIVO!
  Zeptejte se na to, co Vás zajímá!

  popis Čtvrtky 12. 1. a 2. 2., vždy od 18h, Městská knihovna v Praze, Ústřední pobočka - hudební oddělení. Moderuje Pavel Trojan, Jr.

  Prosinec 2011

  popis

  Konec života čeká každého z nás. Všichni bychom jej rádi prožili důstojně, bez bolesti a mezi svými blízkými. Moderní paliativní péče umí k dobrému umírání přispět: zvládá bolest, nabízí komplexní péči o nemocného a podporu jeho rodině, provází pozůstalé v jejich zármutku.
  Hospicové občanské sdružení Cesta domů tuto pomoc již 10 let nabízí a usiluje o zlepšení péče o umírající v naší zemi. Všechny své aktivity staví na zkušenosti s konkrétní pomocí konkrétním lidem.

  Co Cesta domů nabízí?

  popis
  • Domácí hospic – lékaři, sestry, psychoterapeutka a dobrovolníci pomáhají umírajícím a jejich rodinám žít až do konce společně doma. Služba je poskytována 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
  • Poradenství – telefonická, osobní a internetová poradna pro nemocné, pečující a pozůstalé pomáhá v situaci, na niž často nejsme připraveni, kterou však musíme rychle a dobře zvládnout.
  • Informačně-poradenský internetový portál www.umirani.cz poskytuje rady a informace dostupné kdykoli a kdekoli, tedy i tam, kde nejsou nablízku dostatečně odborná a laskavá zařízení.
  • Odlehčovací služby – asistentky pomáhají rodinám těžce nemocných lidí v péči o jejich blízké doma.
  • Půjčovna pomůcek – moderní pomůcky výrazně ulehčí péči o nemocného doma.
  • Knihovna – první speciální knihovna pro pečující, zdravotníky, studenty a pozůstalé v naší zemi – knihy jsou formou zápůjček dostupné pro celou ČR.
  • Klub Podvečer – nabízí povídání, provázení, ergoterapii a přednášky pro pozůstalé.
  • Ediční činnost – vydáváme knihy a informační materiály pro laickou i odbornou veřejnost.
  • Nezavírejte oči!dlouhodobá kampaň na podporu lepší péče o umírající.
  • Vzpomínkyweb pro pozůstalé s virtuálními pomníky.

  Cesta domů pomůže za rok asi 120 pacientům a jejich rodinám, 2000 klientům poradny a desítkám klientů odlehčovacích služeb. Informační web navštíví ročně 400 000 lidí, knihovna vypůjčí přes 2000 knih za rok.

  Cesta domů je poměrně veliká organizace (30 zaměstnanců, 50 dobrovolníků), její služby ale zatím bohužel nejsou placené z veřejného zdravotního pojištění. Péče o pacienta stojí přibližně 1400 Kč denně, pacienti si připlácejí 200 Kč na den. Získat pro tuto jedinečnou službu prostředky je velmi náročné. V současnosti jsou aktivity sdružení financovány z darů a grantů.

  Proč podpořit zrovna Cestu domů s jejím „smutným“ zaměřením?

  popis
  • Podpora modelového projektu – podpoříte službu, která funguje, má za sebou bezmála 1000 spokojených rodin, které mohly splnit přání svých nejbližších a pečovat o ně doma, službu, která pomohla radami a podporou dalším mnoha tisícům nemocných.
  • Podpora každého z nás – konec života nás čeká všechny a má smysl se snažit přispět k tomu, aby se současná smutná situace, kdy 75 % z nás umírá osaměle v různých institucích, změnila k lepšímu.
  • Pomoc celé společnosti – svazuje nás strach ze smrti, ze života jsme ji vystrčili. Čas na konci života může přesto i v našem uspěchaném světě být časem důležitým, někdy dokonce i nejdůležitějším.
  • Není to smutné, je to úplně normální, někdy dokonce hezké, něžné, tiché a hodně důležité.

  www.cestadomu.cz

  Listopad 2011

  popis Humanistické centrum Dialog sdružuje lidi nejrůznějších kultur, vyznání, původu a věkových kategorií, kteří si přejí vytvořit lidštější svět - svět bez násilí, utrpení a diskriminace. Centrum Dialog spojuje ty, kteří si uvědomují, že problémy dnešního světa v jeho nejrůznějších částech se dotýkají nás všech a že záleží na každém z nás, jak bude vypadat budoucnost.

  Mezi aktivity Centra Dialog patří zejména:

  • africké projekty v oblasti vzdělávání, lékařské péče a prevence a projekty v zemědělství,
  • výstavba a zřizování škol v Guineji a Keni (KLP),
  • „Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku“ v Guineji, Keni a Beninu,
  • koncerty, festivaly v ČR na podporu projektů v Africe,
  • programy rozvojového vzdělávání pro české školy, působící zároveň proti diskriminaci a xenofobii,
  • kurzy pro školy a veřejnost „Dobrovolníci bez hranic“,
  • putovní výstavy fotografií z afrických projektů,
  • fair trade obchůdek propojující africké dílny a českou veřejnost,
  • multikulturní aktivity v České republice,
  • „Stop malárie“, program prevence a včasné diagnostiky malárie.

  Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku

  Jde o pomoc dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby. Cílem je především zprostředkovat přístup ke vzdělání. Děti, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou, nadále žijí se svojí rodinou v Africe- „Adoptivní rodič" z Evropy - což může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, škola, organizace nebo firma - mu hradí školné, všechny učební pomůcky a povinnou školní uniformu. Zasíláním finanční částky na tyto výdaje dítěti pomůže dosáhnout alespoň minima životních podmínek, jaké mají ostatní jinde ve světě. „Adoptivní rodina" je pak 2x za rok informována o tom, jak si dítě vede ve škole.

  Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku je mnohem víc než jen jednoduchá ekonomická výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a různými kulturami.

  www.centrumdialog.cz

  Září 2011

  popis Smyslem existence sdružení je zpřístupňovat lidem s vážným onemocněním i jejich příbuzným a blízkým osobám psychoterapii a sociální poradenství. Psychoterapie pozitivně ovlivňuje efekt léčebného procesu, protože pomáhá navázat spolupráci mezi pacienty a zdravotním personálem a umožňuje řešit pacientům záležitosti, které je momentálně trápí (ať již přímo souvisejí s nemocí či nikoli).

  Ze zkušeností vyplývá, že zdravotnický personál vnímá jako přínos služeb sdružení to, že pacienti jsou komunikativnější, klidnější a lépe snášejí těžkosti spojené s léčbou.
  Psychická podpora je poskytována i zdravotníkům, spolu s nabídkou vzdělávání v komunikačních a souvisejících dovednostech.

  Gaudia proti rakovině poskytuje:

  popis Pacientům, jejich příbuzným a blízkým:
  • psychoterapii
  • sociálně psychologické poradenství
  • partnerské a rodinné poradenství
  • mediaci
  • podpůrné masáže (reflexní terapii)

  Zdravotnickým pracovníkům:

  • možnost konzultovat psychický stav pacienta
  • psychologickou podporu a poradenství (supervize)
  • vzdělávání v komunikačních dovednostech
  • mediaci kontaktu s pacientem a jeho příbuznými
  • asistenci při sdělování diagnózy
  • masáže

  S pacienty a jejich rodinami se pracuje přímo v nemocnicích („u lůžka nemocného“ nebo v místnosti, k tomu určené), ambulantně v centru Gaudia (v Praze a v Brně) i v domácím prostředí.

  Účelem práce sdružení není hodnotit smýšlení ani činy klientů, ale objevit to cenné a silné v každém z nich, pomoci jim hledat nové možnosti a podnítit žádoucí změny a ozdravné procesy.

  Sdružení VELICE DĚKUJE všem dárcům. Díky nim mohou být služby v nemocnicích poskytovány ZDARMA.

  www.gaudiaprotirakovine.cz

  Červen 2011

  popis Rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví! Proto právě teď je nejlepší čas začít něco dělat jako dobrovolník. Dobrovolnictví znamená, že obyčejní lidé dělají neobyčejné věci! Buďte jedním z nich!

  Můžete pomoct sousedovi, když mu půjčíte něco, co zrovna potřebuje, staré dámě s těžkými nákupními taškami, organizaci s pořádáním aktivit pro děti, vlastnímu městu s organizací kulturní akce, přírodě kolem sebe sama sbíráním odpadků, jet na Evropskou dobrovolnou službu v rámci programu Mládež v akci, zúčastnit se mezinárodních projektů, darovat krev, strávit čas s dětmi v nemocnici a mnoho dalších různých aktivit, které přispívají Vašemu osobnímu rozvoji a zlepšují život společnosti.

  Takže pokud přemýšlíte o dobrovolnictví a nevíte, kde začít, stačí nás kontaktovat VOLonMAX tým, který Vám poskytne více informací a rad a podpoří Vaši motivaci pro dobrovolnictví!

  „Můžete sázet stromy, poslat peníze, darovat krev. Dělejte, co máte rádi. A užijte si to. Pamatujte si, že důvod, proč to děláte, je velmi jednoduchý - pomoci. Nemusíte být milionářem. Musíte být šťastný z toho, že máte schopnost dělat ostatní šťastnými. Jednoho dne, když budete potřebovat pomoc od ostatních, pomohou Vám také.”
  Anete Kalnina, Latvia

  VOLUNTEER on MAXIMUM

  Květen 2011

  popis Posláním občanského sdružení Hodiny H, nestátní neziskové organizace se sídlem v Pelhřimově v kraji Vysočina, je získávat a poskytovat informace především pro děti a mládež, zajistit tak jejich právo na informace, podporovat udržitelné vzdělání a osobnostní rozvoj, plnohodnotné trávení volného času, rozvíjet mezinárodní spolupráci, dobrovolnictví, aktivní zapojení dětí, mládeže a místní komunity do veřejného dění, podporovat občanské vzdělávání a etickou výchovu. Speciální důraz je kladen na práci s dětmi, mládeží a mladými lidmi s omezenými příležitostmi. Současně nejsou opomenuti senioři, rodiče s dětmi a veřejnost.

  Hlavním cílem Hodiny H je zvýšení kvality a podpora udržitelného rozvoje kompetencí dětí, mládeže a místní komunity.

  www.hodinah.cz

  Duben 2011

  popis

  Veletrh neziskových organizací NGO Market 2011, který se uskuteční v Národní technické knihovně v Praze 29. dubna, je jedinečná a zároveň největší akce ve střední Evropě, která od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr.

  Veletrh, na němž se představí více než 150 neziskových organizací, je určen pro širokou veřejnost. Oslovuje studenty a mladé lidi, kteří mají zájem aktivně pomáhat v neziskovém sektoru. Maminky zde mohou najít aktivity jak pro své děti, tak i pro ně samotné. Zaměřuje se na lidi bez práce a inspiruje k aktivnímu a hodnotnému využití volného času. Nabízí možnost uplatnění se v této oblasti nejen lidem v produktivním věku, ale také seniorům s nabídkou oboustranně přínosné spolupráce na projektech nevládních organizací. Speciální program je připraven pro školy.

  Návštěvníci budou mít možnost seznámit se s pestrými aktivitami neziskových organizací a s možnostmi, jak se do projektů zapojit. A to buď jako klienti, dobrovolníci či jako dárci.

  Neziskovým organizacím bude na veletrhu umožněno navázat nová, přínosná partnerství, budou mít prostor zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, zvětší se šance na získání nových vědomosti potřebných pro úspěšné vedení vlastní organizace. Pro potencionální dárce, donátory či podporovatele půjde o vzácnou šanci jak si „najít svoji neziskovku“.

  Novinkou letošního veletrhu je rozšíření doprovodných aktivit pro širokou veřejnost. Od dětského koutku přes tvůrčí dílny, obchůdky chráněných dílen, ochutnávky exotických jídel až po kulturní program na pódiu.

  Rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví, které je také hlavním tématem letošního NGO Marketu.

  Účast na veletrhu je zdarma pro veřejnost i pro neziskové organizace. Záštitu převzal Václav Havel, patrony se letos stali zpěvačka Tonya Graves a herec Boris Hybner.

  www.ngomarket.cz
  www.forum2000.cz

  Březen 2011

  popis

  Patchwork je technika sešívání látek. Malé, různě barevné kousky se kombinují, sešívají a prošívají. Výsledkem jsou nejen deky, polštáře, či přehozy, ale i dekorace, které jsou ozdobou nejedné stěny. Od záplatování kalhot se léty patchwork přesunul spíše do oblasti umění.

  Přesvědčit se můžete 1. - 3. dubna na akci ve Wellness Hotelu STEP, která je připravována ve spolupráci s Bohemia Patchwork Klubem, o. s. V rámci 5. ročníku Prague Patchwork Meeting se široké veřejnosti opět představí práce z České republiky a dalších evropských zemí. Rozsáhlé kolekce spolu s workshopy a širokou nabídkou prodejců jistě opět přilákají tisíce příznivců textilních technik.

  Členky Bohemia Patchwork Klubu si nejen vyměňují zkušenosti z oboru svého koníčku, ale svými výrobky také přispívají na charitu.

  Srpen 2010

  popis

  Divadlo Ježek a čížek pracuje s lidmi, kteří mají bezdomoveckou zkušenost, ať právě právě prožívanou, či již překonanou. Skrze divadlo a divadelní aktivity nabízí lidem bez domova možnost se tvořivě zapojit do kulturního dění. V Praze působí od roku 2000 a za dobu jeho existence prošlo souborem přes 300 herců. Vedle inscenací pořádá všemožné site-specific, performance ve veřejném prostoru, apod. Každoročně pořádá mezinárodní festival bezdomoveckých divadel Hic sunt leones.
  Jako Divadlo Ježek a čížek mění stereotypy svých klientů, působí i na nejširší veřejnost, aby pozměnila svou stereotypní představu o bezdomovcích jako homogenní a obtížné skupině obyvatel. Pořádá semináře i workshopy pro odbornou i laickou veřejnost a vystupuje na širokém spektru akcí – na amatérských i profesionálních divadelní přehlídkách, letních festivalech, při pouličních veselicích, v programu stálých scén, při charitativních a jiných společenských akcích.

  www.jezekacizek.cz

  Červenec 2010

  popis

  Občanské sdružení Klub 112 i pro rok 2010 nabízí dětem ve věku 7 - 15 let kvalitní a zábavný letní dětský tábor s kapacitou 120 míst. Protože tábor nabízí žádané aktivity jako Airsoft a Survival pro kluky a Aerobic a tanec pro holky, je o tábor obrovský zájem a v současné době je jen pár posledních míst.

  Více informací o perfektně materiálně a personálně zajištěném táboře na www.letni-detske-tabory.cz nebo www.klub112.cz.

  Hlavním "produktem" Klubu 112 je členství a VIP členství pro firmy a společnosti, které otevírá dveře do zákaznického centra. Zákaznický servis služeb je ve formě nabízené péče, možnosti zapojit se do přípravy aktivit, využít připravené aktivity pro sebe, svou rodinu a blízké.

  Občanské sdružení Klub 112 je primárně určeno pro potřeby celých rodin zaměstnanců:

  • Hasičského záchranného sboru ČR,
  • Policie České Republiky,
  • Zdravotnické záchranné služby,
  • Městské Policie měst a obcí.

  Vítán je ale kdokoli z řad široké veřejnosti.

  Červen 2010

  popisV meditačním centru buddhismu Diamantové cesty v západočeských Těnovicích proběhne ve dnech 18. – 22. června 2010 již 11. kurz s dánským učitelem buddhismu lamou Olem Nydahlem. Jeden z mála Evropanů respektovaný tradičními učiteli buddhismu přijíždí do Česka nejméně dvakrát ročně. Jeho přednášky vždy navštíví okolo 1500 posluchačů.

  Kurz začíná úvodní přednáškou lamy Oleho Nydahla na téma buddhistická meditace. Je vhodná nejen pro ty, kdo se buddhismu věnují již delší dobu, ale také pro všechny zájemce, kteří se s buddhismem setkávají poprvé.

  Další dny bude lama na meditačním kurzu předávat učení o tzv. Přípravných cvičeních pro dosažení Velké pečeti (tib. ngöndro). „Jedná se o soubor velmi efektivních meditačních cvičení, jejichž vykonávání umožňuje mysli spočinout sama v sobě a rozpoznat svou podstatu. Každé z nich se vykonává mnohokrát a právě, díky množstvím opakování se v mysli dostavují skutečné změny,“ vysvětluje jeden z učitelů Jan Matuška a dodává: „Mysl je díky nim mnohem stabilnější, radostnější a svobodnější.“

  Nejen úvodní přednášky, ale kterékoliv části z ostatních dnů meditačního kurze se lze zúčastnit bez ohledu na to, zda je návštěvník úplný začátečník, či již meditace provádí.

  Více informací o kurzu...

  Duben 2010

  popis

  Kedjom-Keku je občanské sdružení, jehož cílem je podpora vzdělání v oblasti Kedjom-Keku v severozápadním Kamerunu, za účelem ochrany tamního tropického horského mlžného lesa.


  Činnost sdružení Kedjom-Keku spočívá v:

  • Pořádání finančních sbírek na podporu vzdělání v oblasti.
  • Pořádání kulturních akcí s africkou tématikou.
  • Publicistické a osvětové činnosti zaměřené na problematiku ochrany lesa pomocí podpory vzdělání v oblasti.

  Dne 22. května všechny srdečně zveme na benefiční akci Kedjom-Keku „Na kopečku v Africe chtějí školní lavice", která proběhne v libereckých Lidových sadech, a která odstartuje stejnojmennou celorepublikovou veřejnou sbírku na podporu vzdělání v oblasti Kedjom-Keku.

  Březen 2010

  popis

  Patchwork je technika sešívání látek. Malé, různě barevné kousky se kombinují, sešívají a prošívají. Výsledkem jsou nejen deky, polštáře, či přehozy, ale i dekorace, které jsou ozdobou nejedné stěny. Od záplatování kalhot se léty patchwork přesunul spíše do oblasti umění.

  Přesvědčit se můžete na akci ve Wellness Hotelu STEP, která je připravována ve spolupráci s Bohemia Patchwork Klubem, o. s. V nových, větších výstavních prostorách se 9. - 11. dubna 2010 široké veřejnosti opět představí patchwork a moderní quilt. Zahraniční kolekce z Holandska, Německa, Francie, Maďarska a dalších zemí, individuální expozice renomovaných evropských autorek, rozsáhlá kolekce českých prací spolu s workshopy a širokou nabídkou prodejců jistě opět přilákají tisíce příznivců textilních technik.

  Členky Bohemia Patchwork Klubu si nejen vyměňují zkušenosti z oboru svého koníčku, ale svými výrobky také přispívají na charitu.

  www.praguepatchworkmeeting.com

  Únor 2010

  popis

  Kdo by neznal harmonikového Kocoura nebo nafukovacího Buvola? Málokdo však ví, že tvorba návrhářky Libuše Niklové (1934–1981) čítá vskutku úctyhodné množství inovativních plastových hraček, jejichž originalita ve své době dalece předčila běžnou hračkářskou produkci jak u nás tak ve světě.
  Ještě méně lidí si její jméno spojuje se známým výtvarným umělcem a divadelníkem Petrem Niklem (1960), členem bývalé skupiny Tvrdohlaví a autorem úspěšného mezinárodního projektu Orbis pictus. Právě syn Libuše Niklové, pro něhož se její hračky staly jedním ze základních inspiračních zdrojů jeho osobité poetiky, inicioval její vůbec první retrospektivní přehlídku, která se koná v termínu 2. 2. – 21. 3. 2010 ve Zlíně.

  Symbolický název celého projektu 200 dm3 dechu odkazuje na zásadní roli, již ve všech výtvorech designérky, ať už se jednalo o malé gumové figurky, zvířátka s varhánkovým trupem, nebo nafukovací objekty, hrál vzduch – vytvářel jejich tvar a objem, dovolil jim vydávat zvuk a dokonale souzněl s měkkostí a poddajností plastu.

  V pozměněné podobě se tento projekt představí na jaře i v Praze v prostorách Uměleckoprůmyslového musea (1.4. - 6.6.) a Památníku národního písemnictví (31.3. - 30. 5).
  Více o projektu na stránkách pořadatele - společnosti Arbor vitae societas.

  Leden 2010

  popis Veřejnou sbírku Bílá pastelka pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Výtěžek sbírky je použit na speciální výukové programy pro zrakově postižené. Záštitu nad akcí převzala paní hraběnka Mathilda Nostitzová.
  Cílem projektu je pomoci nevidomým a slabozrakým k maximální samostatnosti a navrácení zpět do běžného života, např. formou výuky prostorové orientace a samostatného pohybu, výuky čtení a psaní Braillova bodového písma, doporučením vhodných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a nácviku práce s nimi.
  Jak podpořit Bílou pastelku?
  - zakoupením bílé pastelky od dobrovolníků v ulicích měst každého 15. října (Mezinárodní Den bílé hole)
  - kdykoli přispěním do kasiček v podobě černého vodicího psa v obchodech
  - zasláním dárcovské SMS zprávy v hodnotě 30,- Kč ve formátu DMS PASTELKA na číslo 87777
  - převodem na účet 19-99663399/0800
  Děkujeme za Vaši podporu.

  Prosinec 2009

  popis Anima, občanské sdružení pro péči o rodiny závislých, vzniklo v roce 1994 jako dobrovolné nezávislé a nepolitické sdružení, které sdružuje odborníky v oblasti péče o rodiny ohrožené závislostí na návykových látkách.
  Posláním sdružení Anima je vytvářet a realizovat programy primární a sekundární prevence drogové závislosti a podporovat programy terciální prevence drogové závislosti s důrazem na klíčové oblasti – rodinu a školu.

  Listopad 2009

  popis Divadlo Alfred ve dvoře uvádí autorské projekty a prezentuje současné trendy z oblasti živého umění s akcentem na pohybové, vizuální a experimentální divadlo. V listopadu uvádí premiéru hry SIFON.

  Představení se pohybuje na hranici mezi výtvarnou performancí a divadelní zpovědí. Tvůrcům jde o to, vyjádřit se k určitým tématům, kterými jsme dnes obklopeni. V centru pozornosti stojí člověk, na kterého média denodenně vyvíjejí informační nátlak. Informace ale nejsou předkládány jako objektivní zprávy, ze kterých si můžeme vytvořit vlastní názor, ale jako pojmy, které už jsou názorově vyhraněné. Ten velký všudypřítomný tlak vede časem k tomu, že se máme chuť ke všemu vyjadřovat. A že cítíme potřebu všechny nastřádané informace za každou cenu nějak roztřídit.

  Náš hrdina v sobě nosí spousty nastřádaných informací, které nestačil zpracovat, ohodnotit, "přefiltrovat". Je jimi přímo přesycen. Představení SIFON je okamžik, kdy všechny tyto uložené myšlenky a zprávy přerostou přes hranici únosnosti a je třeba je ze sebe vypustit. Podobně jako odpad.

  VOJTA ŠVEJDA (Ostrava) se věnuje herectví, autorské divadelní tvorbě a improvizaci. Absolvoval HAMU v Praze a Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. Aktivně spolupracuje s divadlem Alfred ve dvoře, skupinou Matapa, Adriatik Uvádí a divadelním sdružením Krepsko. Je členem improvizovaného invazivního rockového seskupení Zuboženy alias Voříšci, občasného folkového seskupení Těrígat a Anekdotikpunk dua Šedesátiny Jarky N. Autorsky se podílel na projektech Arktický Robinson aneb Neuvěřitelná putování Jana Eskymo Welzla, Albert se bojí, Pullcherium Famfulare Mundi, Polaris, Metamorphósis Famfuláre a Bliss.

  JAN KALIVODA (Hranice) je zvukový mág a skladatel. Studoval filmový zvuk na VOŠF v Písku a tradiční indonéskou hudbu na Bali. Vytvořil hudbu pro představení Dr. Schreck Klinik das blutig Kabinett, Once Enacted, Thrice Remembered, Matapa.de, Sturctures of Instability, Arktický Robinson aneb Neuvěřitelná putování Jana Eskymo Welzla a Polaris. Je členem nezávislého uměleckého sdružení Undo and Redo. Vystupuje v improvizovaném představení Metamorphosis Famfuláre, pravidelně v divadelní show Domácí ukoly z pilnosti a jako hudebník ve skupině Krepsko. Je členem seskupení Zuboženy alias Voříšci a Anekdotikpunk dua Šedesátiny Jarky N.

  Premiéra: 25. 11. 2009 v divadle Alfred ve dvoře,
  námět, scénář, hudba, autoři představení: Vojta Švejda, Jan Kalivoda,
  scénografická spolupráce: Radka Mizerová,
  světla: Jan Dörner,
  hrají: Vojta Švejda a Jan Kalivoda
  podpořili: Hlavní město Praha a MOTUS o.s. – produkce divadla Alfred ve dvoře.

  Alfred ve dvoře je otevřenou scénou pro unikátní autorské projekty a progresivní uměleckou tvorbu. Funguje jako produkční dům poskytující prostor a zázemí umělcům, kteří svou tvorbou přesahují jednotlivé umělecké disciplíny a pracují projektovým způsobem. Provozovatelem divadla Alfred ve dvoře je občanské sdružení MOTUS. Z popudu o.s. MOTUS vznikl také projekt Nová síť – distribuční síť pro cirkulaci nezávislých divadelních projektů.

  ALFRED VE DVOŘE
  Fr. Křížka 36, Praha 7 Holešovice, 170 00
  divadlo@alfredvedvore.cz
  Pokladna divadla a bar TURBÍNA jsou otevřeny hodinu před představením.
  Facebook: Alfredvedvore.
  Dopravní spojení: tramvaje 1, 5, 8, 12, 17, 25, 26 zastávky Strossmayerovo náměstí, Kamenická, Veletržní.

  www.alfredvedvore.cz

  Říjen 2009

  popis

  Obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz je uznávanou a ekonomicky zdravou organizací, poskytující vzdělávací, informační a poradenské služby pro nekomerční a komerční subjekty v oblasti rozvoje neziskového sektoru a filantropie.

  Mezi hlavní cíle organizace patří profesionalizace činnosti neziskových organizací a podpora jejich vzájemné spolupráce. Neziskovky.cz jsou otevřená organizace, která spolupracuje a iniciuje spolupráci s příspěvkovými organizacemi, veřejnou správou i podnikatelskými subjekty.

  Společnost dosahuje svých cílů poskytováním informačních, vzdělávacích a publikačních služeb. Jedná se především o provoz specializované veřejné knihovny, správu Katalogu neziskovek a Databáze finančních zdrojů, vydávání měsíčního informačního servisu, organizaci seminářů pro pracovníky neziskových organizací, pořádání otevřených a rekvalifikačních kurzů, zprostředkování odborných konzultací a vydávání publikací pro neziskové organizace.


  Více o společnosti Neziskovky.cz.

  Září 2009

  popis

  YMCA Praha má desetiletou zkušenost s pořádáním volnočasových aktivit pro děti a mládež. V posledních pěti letech se výrazně zaměřila na sociální práci s dětmi a mládeží, kterou realizuje prostřednictvím nízkoprahových klubů a terénní práce.  Hlavní činnosti YMCA Praha

  • Nízkoprahový klub Dixie
  • Nízkoprahový klub Ymkárium
  • Terénní program – streetwork pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
  • Mateřská centra Klubíčko, Domeček a Na Poříčí pro matky/rodiče s dětmi od 0 do školního věku
  • Kulturní klub D.N.A.
  • Svépomocné skupiny „Jantar“ a „Víra a světlo“ a jednorázové akce, letní i zimní tábory
  Nízkoprahové kluby YMCA Praha dosud fungovaly na Praze 11. Vzhledem k přeměně jejich sídla na mateřskou školu jsme nuceni hledat prostory pro další fungování v jiných městských částech.

  V současnosti hledáme prostor pro klub Ymkárium. Pokud nám můžete pomoci, ozvěte se prosím na nzdm@ymca.cz nebo tel. 732 179 042, Denisa Dohányosová.

  NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PRO DĚTI A MLÁDEŽ YMKÁRIUM

  (www.ymkarium.ymca.cz)
  Nízkoprahové programy YMCA Praha o.s. usilují o podporu a rozvoj zdravých a bezpečných způsobů života a o zlepšení životní situace dětí a mládeže od 6 do 18 let, kteří jsou ohroženi rizikovým způsobem života nebo nepříznivou životní situací. Služby programů jsou poskytovány bezplatně, anonymně a v bezpečném prostředí.

  Provoz klubu zajišťují tři pracovníci, kteří jsou na službách vždy ve dvou. Pracovníci splňují podmínky pro poskytování sociálních služeb dětem a mládeži a mají několikaleté zkušenosti z oblasti sociálních a volnočasových služeb pro děti a mládež.

  Klub je otevřen ve všední dny v odpoledních hodinách. V současnosti je to od pondělí do čtvrtka od 15:00 do 20:00.
  Služby klubu jsou určeny dětem a mládeži od 6 do 18 let, kteří zažívají nepříznivé sociální situace, jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy a sociálním vyloučením.

  Přínos nízkoprahového klubu pro děti a mládež

  • Rozvoj sociálního cítění dětí a mládeže - zlepšení vztahů k druhým lidem, zvýšení tolerance a respektu k potřebám druhých, zvýšení schopnosti prosadit se ve společnosti neagresivní formou.
  • Posilování zdravých životních návyků a postojů dětí a mládeže, rozvoj jejich soběstačnosti a sebeobslužných dovedností.
  • Zvýšení informovanosti dětí a mládeže o problémových a rizikových situacích a možnostech jejich řešení.
  • Prevence sociálního vyloučení.
  • Prevence závislostí na návykových látkách.
  • Rozvoj vyjadřovacích a komunikačních schopností.
  • Podpora vzdělávání prostřednictvím doučování a přípravy na další vzdělávání.
  • Pozitivní změna skupinových norem dětí a mládeže.
  • Rozvoj motivace a schopnosti aktivně využívat volný čas.
  Více o YMCA Praha.

  Srpen 2009

  popis

  TyfloCentrum Brno, o.p.s. již osmým rokem pomáhá lidem s těžkým postižením zraku.


  Motto: Slepotou život nekončí ...
  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou.

  Nejzávažnějším symptomem zrakové vady je snížená schopnost vidění nebo úplná slepota. Člověk, který nosí běžné dioptrické brýle, se určitě nepovažuje za zrakově postiženého. Za zrakově postiženého se člověk začne považovat až ve chvíli, kdy mu toto postižení významně ztěžuje život, nemůže číst, psát, obtížně se orientuje v prostoru, nikam si nedojde, nemůže vykonávat běžné každodenní činnosti, natož pracovat, vzdělávat se, starat se o rodinu.

  Ke všem těmto činnostem, pokud je chce vykonávat i bez kontroly zrakem, potřebuje nejrůznější speciální pomůcky a speciální postupy. Každá taková činnost trvá mnohem déle, než když by ji prováděl se zrakovou kontrolou. Speciální pomůcky pro zrakově postižené nemusí být zrovna laciné, nejsou k dostání v běžném obchodě, speciální postupy a dovednosti si lze osvojit pouze ve specializovaných centrech.

  Jedním z takových center je i TyfloCentrum Brno, o.p.s., které působí především v Brně a v Jihomoravském kraji:

  • poradí (jak si zajistit finanční pomoc v nouzi, jak se dostat k pomůckám, kde se naučit tu či onu dovednost, jak účelně trávit volný čas, jak se vyrovnat se situací, v níž se klient ocitnul, jak vytvořit přístupný web),
  • pomůže (s doprovodem k lékaři, na nákup, s vyřízením korespondence a různými každodenním záležitostmi nebo třeba doprovodem na procházku),
  • naučí (jak pracovat s některými pomůckami, zejména těmi složitějšími, které mají základ ve výpočetní technice, jak si pomoci v nejrůznějších životních situacích),
  • nabízí rozmanitý program volnočasových aktivit a vzdělávacích kurzů,
  • uvítá klienty v rukodělné dílně pro nevidomé a slabozraké HapAteliér.

  Společnost nabízí své služby v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.

  Další informace o společnosti jsou na www.centrumpronevidome.cz.

  Pracovníky společnosti touto dobou můžete najít:


  Pokud chcete TyfloCentrum Brno, o.p.s. podpořit, můžete zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS DRAK na tel. číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč a sbírka je určena na stavbu a vybavení nového Domu služeb pro nevidomé v Brně nebo si můžete vybrat jinou konkrétní pomoc. Děkujeme.

  Červenec 2009

  popis

  Hlavním "produktem" Klubu 112 je členství a VIP členství pro firmy a společnosti, které otevírá dveře do zákaznického centra. Zákaznický servis služeb je ve formě nabízené péče, možnosti zapojit se do přípravy aktivit, využít připravené aktivity pro sebe, svou rodinu a blízké.

  Občanské sdružení Klub 112 je primárně určeno pro potřeby celých rodin zaměstnanců:

  • Hasičského záchranného sboru ČR,
  • Policie České Republiky,
  • Zdravotnické záchranné služby,
  • Městské Policie měst a obcí.

  Vítán je ale kdokoli z řad široké veřejnosti.
  Aktuální novinkou je pořádání dětského tábora.

  www.klub112.cz

  Červen 2009

  popis

  Dům tří přání poskytuje pobytové, ambulantní a terénní služby. Je provozovatelem Azylového domu P-Pittra pro děti v Praze 6 - zařízení rodinného typu, ve kterém nachází útočiště děti od 3 do 18 let. V době pobytu dítěte v AD rodiče pravidelně dochází na odborné konzultace do ambulantního a terénního pracoviště v centru Prahy. Zařízení podporuje rodiny s dětmi, které se ocitly v krizové situaci a poskytuje zde diagnostické, terapeutické, poradenské, sociálně-aktivizační, sociálně-právní služby. Cílem Domu tří přání je podpora a sanace rodiny do té míry, aby byla schopna plnit svoji přirozenou funkci a zajišťovat základní biologické potřeby dětí.

  Služby Domu tří přání jsou určeny:

  • rodinám v přechodné krizi (existenční, vztahové, zdravotní, problémy dočasného rázu),
  • rodinám v dlouhodobé krizi (rodiny dysfunkční, sociálně slabé, neúplné či jinak dlouhodobě hendikepované),
  • rodinám s potřebou respitní (odlehčovací) péče (např. pěstounským rodinám s výchovnými problémy dítěte),
  • rodinám s dětmi spadajícími do syndromu CAN (týraným, zneužívaným, zanedbávaným, dále dětem vystaveným domácímu násilí, těžkým konfliktům mezi rodiči, dlouhodobým rozvodovým sporům rodičů, dětem rodičů alkoholiků či jinak závislých),
  • rodinám s dětmi s poruchami chování, výchovnými problémy, reaktivními útěky,
  • rodinám s dětmi s těžkým průběhem vývojových krizí v pubertě a adolescenci.


  V rámci komplexní práce s rodinou se Dům tří přání řídí několika principy. Humanistickým a celostním přístupem ke klientům, postojem neutrality ke všem zúčastněným stranám, týmovou prací a profesionalitou personálu, spoluprací s odborníky státní
  i nestátní sféry a terapií prostředím.

  Více o Domu tří přání na www.dumtriprani.cz.

  Duben 2009

  popis

  Posláním občanského sdružení APLA Praha, Střední Čechy je poskytovat lidem s poruchou autistického spektra (PAS) takovou podporu, aby mohli žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí.

  Asociace pomáhající lidem s autismem byla založena 1. 4. 2003. Hlavním důvodem byla naléhavá potřeba začít řešit problematiku péče o lidi s autismem komplexně, pomoci dětem a dospělým s poruchami autistického spektra, ale i všem těm, kteří o ně pečují nebo jim poskytují své služby – rodinám, institucím a odborné veřejnosti.

  V současné době asiciace pro klienty a jejich rodiny zajišťuje:

  • diagnostiku poruch autistického spektra,
  • sociální poradenství,
  • ranou péči,
  • terénní služby – výjezdy do rodin,
  • odlehčovací službu – víkendové pobyty, týdenní pobyty,
  • letní rehabilitační pobyt „Pro rodiče bez rodičů“,
  • svoz osobním automobilem,
  • provozování volnočasových aktivit – zájmové kroužky v klubovně,
  • službu osobní asistence,
  • sociálně aktivizační služby – terapie problémového chování,
  • speciálně pedagogická péče,
  • sociální rehabilitace – podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem..

  Březen 2009

  popis

  Patchwork je technika sešívání látek. Malé, různě barevné kousky se kombinují, sešívají a prošívají. Výsledkem jsou nejen deky, polštáře, či přehozy, ale i dekorace, které jsou ozdobou nejedné stěny. Od záplatování kalhot se léty patchwork přesunul spíše do oblasti umění. Přesvědčit se můžete na akci, která je připravována ve spolupráci s Bohemia Patchwork Klubem, o.s. Členky tohoto klubu si nejen vyměňují zkušenosti z oboru svého koníčku, ale svými výrobky také přispívají na charitu.

  www.praguepatchworkmeeting.com

  Únor 2009

  popis

  Posláním občanského sdružení APLA Praha, Střední Čechy je poskytovat lidem s poruchou autistického spektra (PAS) takovou podporu, aby mohli žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí.

  Asociace pomáhající lidem s autismem byla založena 1. 4. 2003. Hlavním důvodem byla naléhavá potřeba začít řešit problematiku péče o lidi s autismem komplexně, pomoci dětem a dospělým s poruchami autistického spektra, ale i všem těm, kteří o ně pečují nebo jim poskytují své služby – rodinám, institucím a odborné veřejnosti.

  Leden 2009

  popis

  Komorní orchestr Berg je špičkové mladé těleso, které přináší svěží vítr na českou hudební scénu – uvádí divácky atraktivní a inovátorské projekty, které kladou důraz především na současnou hudbu a hudbu 20. století. Tu kombinuje například s divadlem, filmem, baletem, pantomimou, videoartem, výtvarným uměním apod., vystupuje často mimo tradiční sály. Prostřednictvím pravidelných objednávek nových děl u českých skladatelů především mladé generace pomáhá vytvářet nové hodnoty a investuje do budoucnosti hudby a umění. V současné době má na svém kontě již desítky světových premiér, ale také mnoho českých premiér vynikajících světových autorů. Ke koncertní činnosti orchestru patří vystoupení na mezinárodních festivalech a významných domácích pódiích. Spolupracuje s baletem Národního divadla (představení Zlatovláska a Ibbur).
  Komorní orchestr Berg založil v roce 1995 dirigent Peter Vrábel, který je dodnes jeho uměleckým vedoucím.

  Prosinec 2008

  popis

  Metodické centrum ERUDIA nabízí všem, kdo mají chuť stát se manažerem nižší nebo střední úrovně a nebo rozjet vlastní byznys prakticky zaměřené tréninkové kurzy založené na případových studiích z existujících českých podniků. Absolventi kurzů ekonomické a tržní gramotnosti získají praktické nástroje a dovednosti k realizaci svého projektového (coby zaměstnanci) nebo podnikatelského (jako podnikatelé) záměru. Absolventi počítačových kurzů se naučí využívat moderních technologií v konkrétních a častých situacích z podnikové praxe. Snahou centra je nabídnout praktické vzdělání, které svému nositeli zajistí vyšší příjem. Toto vzdělání musí být zároveň místně, finančně i časově dostupné. I proto jsou vzdělávací aktivity organizovány v odpoledních hodinách, kurzovné je možné platit po částech a kurzy probíhají v regionálních vzdělávacích centrech, které jsou rozmístěny ve všech krajích ČR.

  Internetový portál ERUDIA, zdroj inspirace, znalostí a zkušeností úspěšných podnikatelů a významných manažerů nabízí bezplatně on-line videa – případové studie z podnikatelské praxe – a krátké filmy o českých podnicích.

  Portál s výukovými filmy z reálného byznysu a nabídkou kurzů pro praxi je projektem obecně prospěšné společnosti Prosperita.

  V LISTOPADU 2008 BYLA ZAHÁJENA REGISTRACE DO KURZU „NAUČTE SE ŘÍDIT BYZNYS!“, KTERÝ JE FINANČNĚ ZVÝHODNĚNÝ A URČENÝ PŘÍJEMCŮM SOCIÁLNÍ PODPORY LIBOVOLNÉHO DRUHU. ÚČASTNÍCI PLATÍ JEN ORGANIZAČNÍ POPLATEK 100 KČ ZA JEDEN DEN. OD LEDNA DO KVĚTNA PROBĚHNE CELKEM 8 VZDĚLÁVACÍCH DNÍ V 6 MĚSTECH.

  Témata kurzu:

  • Finance v podnikání a finanční plán
  • Projektové řízení
  • Právo v podnikové praxi
  • Komunikace a management
  • Marketing pro malé podnikání
  • Obhajoba vlastního podnikatelského záměru

  Registrace na tel. 242 480 242 nebo na www.erudia.cz

  Listopad 2008

  popis

  Společnost Diamantové cesty vás zve na veřejné přednášky lamy Oleho Nydahla na téma „Buddhizmus na západě" (8. prosince 2008 – Brno) a „Buddha a láska“ (9. prosince 2008 – Praha).

  Dlouho očekávaná kniha Buddha a láska vychází v listopadu v nakladatelství Bílý deštník. Autorem knihy je lama Ole Nydahl z Dánska, jeden z nejznámějších západních buddhistických učitelů. Kniha vyšla již v několika evropských zemích, kde se stala bestsellerem.

  Lama Ole Nydahl v knize přináší ucelený pohled na to, jak využít Buddhovo učení k prožívání šťastných a smysluplných vztahů. Buddhismus považuje vztah mezi ženou a mužem za velice cennou příležitost osobního rozvoje. V ničem lidé neprožívají současně tolik štěstí a tolik utrpení jako v lásce. Právě proto jsou Buddhova učení zaměřená na oblast partnerských vztahů tak důležitá. Především ve vzdělaných západních společnostech představují obrovské obohacení pro lidi, kteří mají odvahu samostatně utvářet svou vlastní budoucnost. Podle buddhistického učení se skutečně štěstí objevuje obvykle tehdy, když lidé dokáží zapomenout sami na sebe a chtějí svého partnera učinit šťastným.

  Lama Ole Nydahl má po celém světě desetitisíce příznivců. Své žáky má i v České republice, kam přijíždí pravidelně nejméně dvakrát ročně. V zemi funguje 50 buddhistických center a skupin.

  Ukázky z knihy Buddha a láska, rozhovor a video s autorem, možnost položit vlastní otázku a mnoho dalšího najdete na:
  www.buddhaalaska.cz
  www.bdc.cz

  Říjen 2008

  popis Alfred ve dvoře, scéna pro nové divadlo, uvádí progresivní uměleckou tvorbu a unikátní autorské projekty. Prezentuje současné trendy z oblasti živého umění s akcentem na pohybové, vizuální a experimentální divadlo.
  Alfred ve dvoře funguje jako produkční dům a poskytuje prostor umělcům, kteří svou tvorbou přesahují jednotlivé umělecké disciplíny a pracují projektovým způsobem. Koncepčně podporuje vznik autorských prací, odvážné experimenty, podílí se na realizaci prvotin, zajišťuje prostory na zkoušení, pečuje o produkci a administrativní část koprodukčních projektů. K umělcům, kteří zde vytvořili své projekty patří skupina Stage Code, Nora Sopková, Adéla Stodolová, Barbora Látalová, Veronika Švábová, Halka Třešňáková, Ondřej Lipovský, Alena Dittrichová, Vojta Švejda, Ridina Ahmedová, Petr Lorenc, Městské divadlo Krepsko a mnoho dalších. Od listopadu 2001 divadlo provozuje občanské sdružení Motus.
  I když je divadlo situováno blízko centra - v ulici Františka Křížka (ne Křižíka!) 36 - je celkem obtížné ho najít. Proto provozovatelé připravili kampaň „cesty do alfreda ve dvoře“…

  www.alfredvedvore.cz

  Září 2008

  popis

  Veřejná sbírka Bílá pastelka je tady již 9 let. Pořádá jí Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Výtěžek sbírky je použit na speciální výukové programy pro zrakově postižené. Záštitu nad akcí převzala paní hraběnka Mathilda Nostitzová.
  Cílem projektu je pomoci nevidomým a slabozrakým k maximální samostatnosti a navrácení zpět do běžného života, např. formou výuky prostorové orientace a samostatného pohybu, výuky čtení a psaní Braillova bodového písma, doporučením vhodných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a nácviku práce s nimi.
  SONS a obecně prospěšné společnosti Tyfloservis a TyfloCentra spolupracují na poskytování komplexní škály služeb pro zrakově postižené na celém území České republiky. Jejich služby zahrnují výuku speciálních dovedností nezbytných pro zrakově postižené, průvodcovské a předčitatelské služby, poradenské služby, nácvik ovládání speciálně upravených počítačů a elektronických pomůcek. Dalšími projekty realizovanými těmito společnostmi jsou podpora zaměstnanosti zrakově postižených, komentované kino, výcvik vodicích psů, odstraňování architektonických bariér a také celá škála volnočasových aktivit.

  Jak podpořit Bílou pastelku?
  - zakoupením bílé pastelky od dobrovolníků v ulicích měst dne 15. října 2008
  - kdykoli přispěním do kasiček v podobě černého vodicího psa v obchodech
  - zasláním dárcovské SMS zprávy v hodnotě 30,- Kč ve formátu DMS PASTELKA na číslo 87777
  - převodem na účet 19-99663399/0800
  Děkujeme za Vaši podporu.

  www.bilapastelka.cz

  Srpen 2008

  popis

  Divadlo Ježek a čížek pracuje s lidmi, kteří mají bezdomoveckou zkušenost, ať právě právě prožívanou, či již překonanou. Skrze divadlo a divadelní aktivity nabízí lidem bez domova možnost se tvořivě zapojit do kulturního dění. V Praze působí od roku 2000 a za dobu jeho existence prošlo souborem přes 300 herců a nastudovalo 13 inscenací. Vedle inscenací pořádá všemožné site-specific, performance ve veřejném prostoru, apod. Každoročně pořádá mezinárodní festival bezdomoveckých divadel Hic sunt leones.
  Jako Divadlo Ježek a čížek mění stereotypy svých klientů, působí i na nejširší veřejnost, aby pozměnila svou stereotypní představu o bezdomovcích jako homogenní a obtížné skupině obyvatel. Pořádá semináře i workshopy pro odbornou i laickou veřejnost a vystupuje na širokém spektru akcí – na amatérských i profesionálních divadelní přehlídkách, letních festivalech, při pouličních veselicích, v programu stálých scén, při charitativních a jiných společenských akcích.

  www.jezekacizek.cz

  Červenec 2008

  popis

  Dům tří přání, o.s je nestátní nezisková organizace, která je provozovatelem Azylového domu P.Pittra pro děti. Je to zařízení rodinného typu pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Poskytuje pobytové, ambulantní a terénní služby. Cílem je podpora a sanace rodiny do té míry, aby byla schopna plnit svoji přirozenou funkci a zajišťovat základní biologické potřeby dětí. Poskytuje útočiště dětem a zároveň ambulantně pracuje s rodinou jako celkem. V rámci zařízení jsou poskytovány diagnostické, terapeutické, poradenské, sociálně-aktivizační, sociálně-právní služby.Dům tří přání spolupracuje s dětskou psychiatrou a psycholožkou.
  Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta pomoc s ohledem na zájmy dítěte.
  Druhým přáním je vytvořit dětem prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a bezpečně.
  Třetím přáním je, aby se děti po návratu domů cítily ve své původní rodině lépe než v Azylovém domě.

  www.dumtriprani.cz

  Červen 2008

  popis

  Arnika je žlutá léčivá rostlinka a také název ekologického sdružení z Chlumovy ulice na Žižkově. Organizace má své další pobočky v Českých Budějovicích, Děčíně, Jihlavě, Chotěboři a v Ostravě. Svojí činností se snaží léčit a chránit přírodu pro současníky i pro ty, co se teprve narodí. Cílem jedné z probíhajících kampaní Arniky je omezit používáni PVC a nahradit ho šetrnějším materiálem. Tento plast totiž negativně ovlivňuje zdraví člověka i životní prostředí. Plakát upozorňuje na problémy spojené s jeho recyklací. PVC nepatří do plastů, neboť vytříděné plasty znehodnocuje. Uvádí se, že jedna láhev z PVC dokáže znehodnotit recyklaci 30 - 50 tisíc lahví z PETU. Ze směsného odpadu ovšem putuje na skládky nebo do spaloven, kde se z něho mohou uvolňovat těžké kovy, ftaláty nebo tvořit toxické dioxiny. Nejlepší proto je se výrobkům a obalům z PVC vyhnout.

  www.arnika.org

  Květen 2008

  popis

  Vývěsní cedule na plakátu neziskové organizace SIRIRI ukazuje nabídku kadeřnictví ve Středoafrické republice. Zákazník si může vybrat ze šesti střihů – jak rychlé a jednoduché! Improvizované kadeřnictví na zemi u hlavní silnice je však asi to jediné, co zde funguje jednoduše. Středoafrická republika patří mezi nejchudší státy světa. Dvě třetiny obyvatel zde žije z prostředků nižších než jeden americký dolar na den. Číst a psát umí pouze polovina obyvatel. V žebříčku poporodní úmrtnosti dětí je na 23. místě na světě. Jedním z nemnoha, kdo se Středoafrické republice snaží pomoci, je česká nezisková organizace SIRIRI.

  www.siriri.org

  Duben 2008

  popis

  Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Praha je specializované centrum služeb pro nevidomé a slabozraké občany Prahy a Středočeského kraje. Svá pracoviště má v Praze, Rakovníku, Kolíně, Mladé Boleslavi a Příbrami. Název organizace je odvozen z řeckého slova TYFLOS – slepý. TyfloCentra byla založena jako místa, kde se schází nevidomí a slabozrací lidé a kde nacházejí pomoc kvalifikovaných pracovníků, třeba při hledání práce. Za podporu nyní můžete získat originální tričko.

  www.praha.tyflocentrum.cz

  Březen 2008

  popis

  Patchwork je technika sešívání látek. Malé, různě barevné kousky se kombinují, sešívají a prošívají. Výsledkem jsou nejen deky, polštáře, či přehozy, ale i dekorace, které jsou ozdobou nejedné stěny. Od záplatování kalhot se léty patchwork přesunul spíše do oblasti umění. Přesvědčit se můžete na akci, která je připravována ve spolupráci s Bohemia Patchwork Klubem, o.s. Členky tohoto klubu si nejen vyměňují zkušenosti z oboru svého koníčku, ale svými výrobky také přispívají na charitu.

  www.praguepatchworkmeeting.com

  Únor 2008

  popis

  Provozovatelem Strašnického divadla (v budově bývalého Divadla Solidarita) je občanské sdružení Divadlo Company.cz, které zde od roku 2005 nabízí divákům (nejen) z Prahy 10 pestrý výběr kulturních akcí. Zachovalo tradici pohádkových představení pro děti, která se zde hrají ve všední dny dopoledne a v neděli po obědě, další část programu tvoří hostování nejrůznějších hudebníků i tanečníků a také filmové večery. To, co by ale mělo dělat divadlo divadlem, jsou vlastní inscenace Divadla Company.cz. Během prvních dvou sezon na zdejší scéně uvedla např. Bílou vránu argentinského autora Eduardo Rovnera, dramatizaci Meyrinkova románu Golem či Mozartovo Requiem a otevřelo novou komorní scénu o kapacitě cca 3O diváků, jejíž pojmenování na Auerbachův sklep bylo inspirováno první inscenací, která zde měla premiéru, Goethovým Faustem.

  www.strasnickedivadlo.cz

Sdílet odkaz:
tisk
 

Kalendář 12 pro 12


Rok 2014

LedenYFU
Únor společnostE
Březenpatchwork
Dubenalfredvedvore
Květenraná péče
Červenicp
Červenechestia
SrpenorchestrBERG
Záříalzheimer NF
Říjenamelie
Listopadcesta domu
ProsinechodinaH

Rok 2013

LedenorchestrBERG
Únor AFS
Březenpatchwork
DubenPotala
KvětenKedjom-Keku
ČervenEDA play
ČervenecShineBean
Srpencestazasnem
ZáříhodinaH
Říjenwikimedia
Listopadcestadomu
Prosinecamelie

Rok 2012

LedenorchestrBERG
ÚnorDivadloLitera
Březenpatchwork
Dubenngomarket
Květenabilympiada
Červentydensvobody
Červenecsance
Srpenmcoutdoors
Zářísiriri
Říjenerstefoundation
ListopadhodinaH
Prosinecwikimedia

Rok 2011

Ledennebylo
Únornebylo
Březenpatchwork
Dubenngomarket
KvětenhodinaH
ČervenVOLonMAX
Červenecnebylo
Srpennebylo
Zářígaudia
Říjennebylo
ListopadcentrumDialog
Prosineccesta domu

Rok 2010

Ledenbilapastelka
Únor200 dm3 dechu
Březenpatchwork
Dubenkedjom-keku
Květensiriri
Červenbuddhismus
Červenecklub 112
Srpendivadlo
Zářínebylo
Říjennebylo
Listopadnebylo
Prosinecnebylo

Rok 2009

Leden orchestrBERG
ÚnorAPLA
Březenpatchwork
DubenAPLA
Květenalfredvedvore
Červendumtriprani
Červenecklub 112
Srpentyflocentrum
ZáříYMCA Praha
Říjenneziskovky.cz
Listopadalfredvedvore
Prosinecanima

Rok 2008

Ledennebylo
Únordivadlo
Březenpatchwork
Dubentyflocentrum
Květen siriri
Červenarnika
Červenecdumtriprani
Srpendivadlo
Záříbilapastelka
Říjenalfredvedvore
Listopadbuddhismus
Prosinecerudia
 
Doporučujeme: Nabídka práce, volná pracovní místa - pracovní portál SPRÁVNÝKROK.CZ