SmartMeter

Na trhu nám chyběl nástroj, se kterým bychom byli schopni spolehlivě testovat velkou zátěž webu, třeba 10 000 současně připojených návštěvníků, ale přitom si ho mohli dovolit. Tak jsme vytvořili SmartMeter.

SmartMeter je nástroj na zátěžové testování, se kterým budete schopni otestovat web nebo aplikaci jedním kliknutím a bez práce získat přehledný report. Obsahuje funkce, dostupné v nástrojích s cenou o řád výše. V základní verzi ho navíc můžete získat zcela zdarma.

V čem SmartMeter vyniká

  • simulace tisíců virtuálních uživatelů
  • nezkreslené výsledky, díky výkonově optimalizovaným komponentám a přístupům
  • jednoduché sdílení a znovupoužitelnost vytvořených testů
  • práce s grafy během testování
  • automatická tvorba obsáhlého reportu
  • snadno použitelný i pro integrační testování v rámci infrastruktury
  • tvorba testovacích scénářů bez potřeby konfigurace (například proxy serveru)
  • rozšiřitelnost vlastními komponentami
  • uživatelská podpora

SmartMeter welcome screen

Uvítací obrazovka programu SmartMeter

Web už vám nemusí nikdy spadnout

SmartMeter obsahuje všechny funkce, potřebné pro optimalizaci výkonu webu. V reportu, který se automaticky vygeneruje po skončení testu, je možné identifikovat oblasti obsahující kritická místa testovaného systému. A protože je možné grafy přidávat již během testu, můžete se soustředit na to, co je v dané chvíli důležité. Navíc budete díky SmartMeteru moci porovnat výhodnost různých variant konfigurace.

Podívejte se na rozdílné výsledky odezvy webu před a po optimalizaci výkonu.

SmarMeter - příklad optimalizace webu po zátěžovém testování

Rychlejší odezva při větším vytížení díky výkonové optimalizaci

 

SmartMeter není jediný. Ale je nejlepší.

 

Základní Pokročilé
Funkce JMeter LoadRunner SmartMeter Popis
Více než 10 000 virtual users ne ano ano
Aby test reálně simuloval zatížení aplikace, je potřeba vytvořit reálný počet virtuálních uživatelů. Pokud je zátěž vytvořena pouze větším počtem volání při menším počtu uživatelů, řada potencionálních problémů se neprojeví.
Nahrávání testu bez proxy ne ano ano
Firemní systémy jsou často za proxy serverem. Nahrávání pomocí proxy serveru JMeteru tedy komplikuje konfiguraci a v některých situacích naprosto znemožní test pouze naklikat v prohlížeči. Pak je potřeba manuálně procházet veškerá volání a test připravit ručně. To stojí mnoho času. Nahráváním v prohlížeči mimo proxy tedy umožní nahrávat test v jakémkoli prostředí a to bez jakékoli konfigurace. Test tedy dokáže nahrát každý.
Pojmenování transakcí při nahrávání ne ano ano
Každé kliknutí ve webové aplikaci vyvolá celou řadu požadavků. Abychom mohli přesněji určit, jak dlouho každé kliknutí trvá při zátěži, je potřeba veškerá související volání měřit v rámci jedné transakce. Nejsnazší je pojmenovat tyto transakce již při nahrávání scénáře.
Vkládání čekání při nahrávání ne ne ano
Pro rychlé a jednoduché vytvoření scénáře je vhodné vkládat předpokládané prodlevy mezi požadavky rovnou při nahrávání. Dojde k vytvoření celého scénáře tak, jak je předepsaný.
Oddělení requestů na statické zdroje ne ano ano
Při testování je možné zabývat se zvlášť požadavky, které zatěžují aplikaci a požadavky, které jsou náročné na objem dat.
Ukládání náhledů při nahrávání ne ano ano
Pokud dojde ke změně chování testované aplikace v průběhu času (například po nasazení změny), může se stát, že test bez úpravy nebude fungovat. Pro snadné odhalení, jaká změna nastala, pomůže rychlé porovnání obrázků vzhledu stránky při nahrávání scénáře s aktuálním.
Zobrazení rozdílu v nahrávaném a aktuálním response ne ano ano
Pokud dojde ke změně chování testované aplikace v průběhu času (například po nasazení změny), může se stát, že test bez úpravy nebude fungovat. Pro snadné odhalení, jaká změna nastala, pomůže rychlé porovnání requestu a response požadavku z období nahrávání scénáře s aktuálním.
Archivace request/response při nahrávání ne ano ano
Uložením původních hodnot v době vytváření scénáře pomáhá při identifikaci změny v systému, po které je nutné test upravit.
Snadné přidávání funkcí/komponent ano ne ano
Pokud je pro běh testu potřeba vyvinout speciální funkcionalitu, která například konvertuje data, nebo složitěji skládá data pro zavolání některého z požadavků, je velikou úsporou času, pokud je možné snadno vyvinout kód a rozšířit jím možnosti aplikace pro vykonávání testu.
Automatický start komponent prostředí ne ne ano
Čím méně kroků musí tester udělat před spuštěním testu, tím menší chybovosti se může dopustit.
Podpora Win, Mac OS X, Linux (controller) ano ne ano
Vyžaduje-li provoz testující aplikace konkrétní operační systém, může to s sebou nést náklady na pořízení jeho licence, instalace a údržby.
Monitorování prostředí controlleru a generátorů při testu ne ano ano
Bez informace o stavu prostředí, ze kterého test běží, není možné posoudit, zda jeho stav nezkresloval výsledky a průběh testu.
Nastavení testu pouze na controlleru ne ano ano
Veškeré nastavení se provádí na jednom počítači. Nejčastěji přímo na počítači testera. Je tedy snadno přenositelné a nevyžaduje zbytečné náklady na zaškolení konfigurace generátorů.
Rozdělení zátěže na generátory nerovnoměrně ne ano ne
Nerovnoměrné zatížení generátorů může způsobit zkreslování výsledků, proto náš nástroj tuto funkcionalitu neobsahuje.
Přidávání grafů při běžícím testu ne ano ano
Tato funkcionalita šetří čas, protože není potřeba test ukončit a znovu spouštět jen proto, aby bylo možné sledovat další parametry.
Nepřetržité zobrazení času běhu testu ne ano ano
Je-li informace o délce vykonávání testu stále viditelná, zjednodušuje to orientaci v jeho průchodu a usnadňuje sběr informací v případě náhlé změny chování.
Server poskytující data ne ano ano
Pro běh testu je velice často potřeba poskytovat podpůrná data. Jména a hesla uživatelů, čísla účtů atd. Data musí být poskytována z jednoho místa, aby bylo zajištěno, že nebudou v testu mnohonásobně zastoupená v jeden okamžik.
Náhodné poskytování dat z datového serveru ne ne ano
Je-li test příliž deterministický, nebude věrně předstírat chování uživatelů.
Zobrazení dat datového serveru ve frontě ne ano ano
Pro kontrolu dat, která bude test v nejbližších chvílích používat, je dobré mít možnost náhledu připravené fronty.
Plnění fronty datového serveru testem ne ano ano
Během testu je možné sbírat řadu údajů a informací přímo z vracejících se response. Tyto údaje je potřeba synchronně ukládat. Je možné je během testu využívat, je-li to potřeba.
Export fronty dat ze serveru po testu ne ano ano
Uložené hodnoty, získané během testu, je možné exportovat a zpracovat či archivovat později.
Možnost měnit počet vu během testu ne ano ne
Test by měl být realizovaný tak, aby bylo možné ho kdykoli přesně opakovat. Jakýkoli manuální zásah do jeho průběhu je tedy nežádoucí. Proto není možné měnit během testu počet virtuálních uživatelů.
Vracení zjednodušených výsledků při testu a kompletních po testu ne ano ano
Je-li generována extrémní zátěž, nesmí být prostředí, které ji generuje, přetíženo vlastní režií. Proto mezi sebou musí komponenty komunikovat rychle a efektivně. Složité datové formáty se vyměňují a zpracovávají až po dokončení testu.
Generování reportu ano ano ano
Ucelený a jednotný report usnadňuje porovnávání a orientaci ve výsledcích testu.
Možnost úpravy HTML reportu ne ano ano
Šablona reportu je editovatelná dle požadavků na jeho obsah. Veškeré reporty pak mohou být provedeny nad jednotnou custom šablonou, což umožní snadné porovnání různých výsledků měření.
Generování HTML reportu s informacemi o výsledku i zátěže test. prostředí ne ano ano
Má-li být report kompletní, musí obsahovat i informace o vytížení prostředí, které generuje zátěž. Díky tomu je možné vyhodnotit, zda jeho zatížením nedošlo ke zkreslení výsledků. Je také možné porovnat, zda bylo v různých testech ve stejné kondici.
Generování HTML souborů stránek s chybou ne ano ano
Pokud se během testu vrací chybová stránka, nemusí být z testovaného systému, ale některého z předřazených prvků. Je tedy dobré vidět, co by viděl návštěvník webu.
Automatické generování grafů ne ano ano
Generování různých grafů může zabrat mnoho času. Proto se do reportu generují grafy automaticky.
Automatické ukončení spuštěných programů potřebných k testu ne ne ano
Ukončení všech potřebných programů automaticky po testu umožňuje rychlé startování dalších běhů.
Výpočet základních statistik z testu ne ano ano
Pro lepší porovnání výsledků je důležité mít co nejvíce informací. Například celkový počet chyb, počty response code stánek atd.
Report obsahuje i zálohu testu a logy testu ne ne ano
Pokud jsou všechny výsledky i testy na jednom místě, je možné je kdykoli opakovat a výsledky snadno porovnat.
Vyhodnocování SLA ne ano ano
Je-li na průměrný response time definovaný SLA, je velice praktické, pokud v rámci reportu automaticky proběhne vyhodnocení, zda byl tento limit splněn.
Generování reportu ze starších výsledků testu ne ano ano
Změní-li se šablona reportu, nebo je potřeba vygenerovat nové informace z výsledku testu, je to možné učinit i zpětně, pouze ze souboru s výsledkem běhu.
Controller si může pustit kdokoli ano ne ano
Snadný přístup ke controlleru a jeho jednoduché spuštění umožňuje vykonávat i připravovat testy ve více týmech nebo testerech.
Testování webu, ws a db v jednom testu ne ne ano
Pokud je potřeba testem zatěžovat/měřit frontendový i backendový systém současně, je potřeba mít možnost takový scénář vytvořit.
Okomentování podmínek při kterých test běžel -> informace až do reportu ne ne ano
Při zpětném prohlížení reportu musí být jasné, na jaké konfiguraci a verzi aplikace a dalších součástí běžel, nebo co bylo cílem jeho spuštění. Tuto informaci může snadno tester přidat k popisu testu. Důležité je ale tuto informaci přenést až do reportu, kde bude zobrazena.
Sdílet odkaz:
tisk
 

Kontakt obchod


Pro více informací neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení.
sales@etnetera.cz,
+420 233 326 810

Základní údaje o firmě


Vznik:3.2.1997
Typ:a.s.
Lidé:165 (6/2014)
Obrat:262 mio Kč (2013)

Vývoj obratu společnosti v letech 1997-2013
(v miliónech Kč)


Vývoj obratu společnosti v letech 1997-2012

Průměrný počet zaměstnanců v letech 1997-2013


Průměrný počet zaměstnanců v letech 1997-2012


Grafy ke stažení najdete v zde.


 
Doporučujeme: Nabídka práce, volná pracovní místa - pracovní portál SPRÁVNÝKROK.CZ