ETN Life

Dvanáct pro dvanáct - květen

02. 05. 2011 14:30    kategorie: ETN Life    autor: JPa

V rámci spolupráce firmy Et netera s neziskovými organizacemi představujeme občanské sdružení Hodina H, nestátní neziskovou organizací se sídlem v Pelhřimově v kraji Vysočina.

 

popis Posláním Hodiny H je získávat a poskytovat informace především pro děti a mládež, zajistit tak jejich právo na informace, podporovat udržitelné vzdělání a osobnostní rozvoj, plnohodnotné trávení volného času, rozvíjet mezinárodní spolupráci, dobrovolnictví, aktivní zapojení dětí, mládeže a místní komunity do veřejného dění, podporovat občanské vzdělávání a etickou výchovu. Speciální důraz je kladen na práci s dětmi, mládeží a mladými lidmi s omezenými příležitostmi. Současně nejsou opomenuti senioři, rodiče s dětmi a veřejnost.

Hlavním cílem Hodiny H je zvýšení kvality a podpora udržitelného rozvoje kompetencí dětí, mládeže a místní komunity.

Hodina H má 4 klíčové priority:

Neformální vzdělávání (vzdělávání atraktivní a interaktivní formou doplňující formální vzdělávání ve škole)

 • Neformální vzdělávání dětí a mládeže.
 • Neformální vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží.
 • Koučink a podpora mládeže.
 • Podpora kreativity a inovace.

Participace (aktivní zapojení do dění v obci včetně problematiky sociálního začlěnění)

 • Informovanost mládeže.
 • Aktivní zapojení mladých lidí v místní komunitě.
 • Práce se specifickými cílovými skupinami a jejich sociální začlenění.
 • Plnohodnotné trávení volného času.
 • Komunitní práce.

Dobrovolnictví a Evropská dobrovolná služba

 • Osobnostní rozvoj.
 • Komunitní práce.
 • Participace.

Mezinárodní aktivity a spolupráce

 • Interkulturní učení.
 • Mezinárodní spolupráce.
 • Rozvoj znalostií, schoností a dovedností.

Aktivity

Poradenství

 • Informační centrum pro mládež – informace a poradenství zdarma, související servis a služby.
 • Eurodesk – Informace z celé Evropy.
 • Program Mládež v akci – možnost pro mládež realizovat vlastní projekt, vycestovat do zahraničí, získat zkušenosti, poznávat cizí kultury, ad.
 • Prodej slevových karet pro studenty, mládež, učitele.
Volný čas – pravidelné i nepravidelné volnočasové kluby otevřené všem (taneční, hudební, výletní, kreativní, fotografický, pro seniory, pohádkový, deskových her).
Rozvoj a vzdělávání – cizí jazyky, semináře a školení, praxe a stáže, univerzita třetího věku, konference, debaty, kulaté stoly, zapojení do veřejného dění, celoživotní vzdělávání.
Mezinárodní aktivity – vysílání do zahraničí na krátkodobé i dlouhodobé projekty pro všechny generace, mezinárodní tématická setkání, semináře, školení, Evropská dobrovolná služba, dobrovolnictví v zahraničí, partnerství měst, odborné stáže a pobyty.

Nabídka

Pro děti – hudební, rytmické, hravé, kreativní aktivity pro děti od 2 let.
Pro mládež – informace, semináře, školení, volnočasové aktivity.
Pro rodiče s dětmi – volnočasové, kulturní a vzdělávací aktivity.
Pro seniory – Seniorklub, Univerzita třetího věku, Dobrovolnické mezinárodní projekty 50+, místní dobrovolnictví, výuka cizích jazyků, volnočasové a vzdělávací aktivity, kulturní akce, výlety.
Pro organizace a instituce – informace, konzultace, semináře a školení, projekty mezinárodní spolupráce, servisní služby (organizační zajištění, tlumočení).
Pro veřejnost – informace, výstavy, besedy, kultura, sport, vzdělávání.
Pravidelné akce pro veřejnost: Interkulturní večery, Čokoládová hodina, Svátek sousedů, Region tančí, Rozsviťme Pelhřimov!

www.hodinah.cz

Více o akci "12 pro 12"

Sdílet odkaz:
tisk
 

Kontakt pro média


Máte zájem o další informace, odborný článek či přednášku na konferenci? Kontaktujte nás prosím na pr@etnetera.cz.

RSS - ETN Life


RSS kanál ETN Life Blogu

Offlineblog

Offlineblog

Ljama


Komix z prostředí imaginární firmy.

ljama

Ještě jste ho nečetli? Tak tudy ...

 
Doporučujeme: Nabídka práce, volná pracovní místa - pracovní portál SPRÁVNÝKROK.CZ