ETN Life

Dvanáct pro dvanáct - listopad

25. 10. 2011 16:00    kategorie: ETN Life    autor: JPa

V rámci spolupráce společnosti Et netera s neziskovými organizacemi představujeme občanské sdružení Humanistické centrum Dialog, které sdružuje lidi nejrůznějších kultur, vyznání, původu a věkových kategorií, kteří si přejí vytvořit lidštější svět - svět bez násilí, utrpení a diskriminace.

 

popis Centrum Dialog spojuje ty, kteří si uvědomují, že problémy dnešního světa v jeho nejrůznějších částech se dotýkají nás všech a že záleží na každém z nás, jak bude vypadat budoucnost.

Mezi aktivity Centra Dialog patří zejména:

  • africké projekty v oblasti vzdělávání, lékařské péče a prevence a projekty v zemědělství,
  • výstavba a zřizování škol v Guineji a Keni (KLP),
  • „Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku“ v Guineji, Keni a Beninu,
  • koncerty, festivaly v ČR na podporu projektů v Africe,
  • programy rozvojového vzdělávání pro české školy, působící zároveň proti diskriminaci a xenofobii,
  • kurzy pro školy a veřejnost „Dobrovolníci bez hranic“,
  • putovní výstavy fotografií z afrických projektů,
  • fair trade obchůdek propojující africké dílny a českou veřejnost,
  • multikulturní aktivity v České republice,
  • „Stop malárie“, program prevence a včasné diagnostiky malárie.

Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku

Jde o pomoc dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby. Cílem je především zprostředkovat přístup ke vzdělání. Děti, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou, nadále žijí se svojí rodinou v Africe- „Adoptivní rodič" z Evropy - což může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, škola, organizace nebo firma - mu hradí školné, všechny učební pomůcky a povinnou školní uniformu. Zasíláním finanční částky na tyto výdaje dítěti pomůže dosáhnout alespoň minima životních podmínek, jaké mají ostatní jinde ve světě. „Adoptivní rodina" je pak 2x za rok informována o tom, jak si dítě vede ve škole.

Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku je mnohem víc než jen jednoduchá ekonomická výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a různými kulturami.

www.centrumdialog.cz

Více o akci "12 pro 12"

Sdílet odkaz:
tisk
 

Kontakt pro média


Máte zájem o další informace, odborný článek či přednášku na konferenci? Kontaktujte nás prosím na pr@etnetera.cz.

RSS - ETN Life


RSS kanál ETN Life Blogu

Offlineblog

Offlineblog

Ljama


Komix z prostředí imaginární firmy.

ljama

Ještě jste ho nečetli? Tak tudy ...

 
Doporučujeme: Nabídka práce, volná pracovní místa - pracovní portál SPRÁVNÝKROK.CZ