Business optimalizace webu

Chcete beze zbytku naplnit potenciál a zvýšit obchodní výkonnost vašeho webu? Pak je třeba o něj pečovat, testovat, zkoušet různé cesty a vyhodnocovat jejich účinnost.

Cílem business optimalizace je zvýšit obchodní výkonnost webu. Jinými slovy zde hovoříme zvýšení konverzního poměru. Ten je dán podílem návštěvníků, kteří provedou požadovanou akci (tzv. konverzi), k celkovému počtu návštěvníků webu. Onou konverzí bývá nejčastěji zakoupení zboží.

Příklad: Web má za určité období 10.000 návštěvníků webu. Z nich 150 si zakoupí nějaký produkt, počet konverzí je tedy 150. Konverzní poměr vychází na 1,5 %. Cílem optimalizace webu je, aby došlo ke zvýšení konverzního poměru. Např. zvýšení konverzního poměru na 3 % by v tomto případě odpovídalo navýšení počtu objednávek na 300 za dané období.

Kdy má smysl věnovat se zvyšování obchodní výkonnosti webu:

  • Plnění cílů webu je měřitelné – typicky jde o počet objednávek (popř. jejich peněžní hodnotu), ale může jít i o počet zobrazených reklam či počet nově zaregistrovaných uživatelů.
  • Web má vysokou návštěvnost – u webu s návštěvností v řádu desítek tisíc uživatelů denně může znamenat i zvýšení konverzního poměru o setiny procent zajímavé zvýšení příjmů.
  • Optimalizace musí být rentabilní – přínos provedených změn musí být vyšší, než kolik stálo jejich provedení.

Postup business optimalizace

Na začátku si stanovíme společně cíle, kterých se pokusíme dosáhnout. Tyto cíle musí být měřitelné a jasně definované. Můžeme se například snažit zvýšit návštěvnost, přitáhnout více lidí na některé stránky nebo můžeme zvyšovat prodejní konverzi, atd. Business optimalizace webu je v podstatě nikdy nekončící proces, který se skládá ze tří základních kroků:

Krok 1 – Analýza

V úvodní fázi proběhne krátká analýza obsahující definici sledovaných cílů (KPI) a audit situace (pokud ji již neznáme). Následně budou nasazeny nástroje ke sledování KPI a dalších ukazatelů. Primárně jde o tyto nástroje webové analytiky:

Google Analytics - sexy řešení nabízené společností Google zdarma. Je překvapivě vhodné i pro řadu korporátních prezentací. Známe jeho přednosti, umíme obejít jeho slabiny.

Adobe Omniture Marketing Suite je komplexním řešením umožňujícím vytvořit opravdu detailní obchodně orientovaný reporting. Navíc umožňuje na základě těchto dat personalizovat nabídku zákazníkům a mnoho dalšího. Pokud to s optimalizací vašeho online businessu myslíte vážně, nechte si toto řešení předvést.

Krok 2 – Návrh řešení

Následně bude prováděna na straně Etnetery pravidelná dohledová činnost, jejím výstupem bude týdenní až 14denní report změn spojený s doporučením opatření vedoucích ke zlepšování KPI. Tento report je vždy prezentován a aktivně diskutován na pravidelných schůzkách týmu.

Krok 3 – Úpravy a optimalizace webu

Tato doporučení jsou zadáním pro projekty nebo marketingové aktivity realizované mimo projekt dodavatelem webu nebo jinými subjekty. Výhodou společnosti Etnetera je, že jsme na trhu v podstatě jediný subjekt, který disponuje takto širokým portfoliem analytických nástrojů a zároveň máme in-house dostatek výrobní kapacity – programátorů a kodérů, kteří dokáží velmi operativně provést veškeré úpravy.

Kolik vás to bude stát?

V ideálním případě je služba zdarma, přesněji řečeno peníze přinášíme my vám. Za nejlepší motivaci považujeme účast na úspěchu, který naše aktivity přinesou, tedy tzv. success fee.

Varianta success fee

Pokud se nám podaří nastavit požadovaný cílový stav je možné část nebo celou platbu navázat na dosažení těchto cílů. Na jejich základě poté nastavíme splátkovou tabulku dle vzájemné dohody.

Příklad:

Cíl na 6 měsíců Zvýšení konverze prodeje z 1,2% na 3%
Výsledek Platba
Méně než 2,5% Zdarma
2,5% - 2,8% 200 000
2,8% - 3,2% 350 000
Výše než 3,2% 350tis + 20tis za každé 0,2%

Výše uvedené je pouze příkladem. Konkrétní podmínky jsou vždy předmětem jednání a musí respektovat následující pravidla:

  • Přínos projektu vám vydělá více, než jsou náklady na poskytované služby.
  • Náš zisk je v případě úspěchu vyšší než v případě klasického pronájmu.

Varianta klasického pronájmu experta

Pokud výše uvedený model nevyhovuje, je možné pochopitelně uzavřít kontrakt za předem stanovenou částku odvíjející se od předpokládaného objemu času, který pracovník vašemu projektu věnuje.

Pro představu uvádíme příklady z praxe:

Projekt Počet hodin měsíčně Měsíční platba
Rozsáhlý eshop – zvýšení konverze a budování nových služeb 30 hodin měsíčně 50 000,- Kč
Rozsáhlý firemní portál – komplexní služby vedoucí ke zlepšení poskytovaných služeb, zvýšení prodeje a vyšší spokojenosti návštěvníků 40 hodin měsíčně 100 000,- Kč
Standardní firemní prezentace, zvýšení návštěvnosti 10 hodin měsíčně 25 000,- Kč

Hodinové sazby se pohybují mezi 2000 – 2500 Kč/hodinu dle typu konzultanta a charakteru projektu.
Cena za úvodní audit a zavedení měřících nástrojů je vždy předmětem dohody.

Kontaktujte nás

Chcete vědět více? Pište na optimalizace@etnetera.cz nebo volejte +420 233 326 810.
Chcete ušetřit už nyní? Napište, o co byste měli předběžně zájem, a získejte 10% slevu na první konzultace.

Sdílet odkaz:
tisk
 

Naši partneři


Kontakt obchod


Pro více informací neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení.
sales@etnetera.cz,
+420 233 326 810

 
Doporučujeme: Nabídka práce, volná pracovní místa - pracovní portál SPRÁVNÝKROK.CZ